Търгове за студен резерв

2019 година

Документи за периода 01.08.2019 г. – 31.07.2020 г.

Документация търг за периода от 01.08.2019 г. – 31.07.2020 г.

Образец на оферта за търг за периода от 01.08.2019 г. – 31.07.2020 г.

Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01.08.2019 г. – 31.07.2020 г.

 

2018 година

Документи за периода 01.12.2018 г. – 31.03.2019 г.

Документация търг за периода от 01.12.2018 г. – 31.03.2019 г.

Образец на оферта за търг за периода от 01.12.2018 г. – 31.03.2019 г.

Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01.12.2018 г. – 31.03.2019 г.

 

Документи за периода 01.08.2018 г. – 31.07.2019 г.

Документация търг за периода от 01.08.2018 г. – 31.07.2019 г.

Образец на оферта за търг за периода от 01.08.2018 г. – 31.07.2019 г.

Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01.08.2018 г. – 31.07.2019 г.

 

Документи за периода 01.05.2018 г. – 31.07.2018 г.

 Документация търг за периода от 01.05.2018 г. – 31.07.2018 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01.05.2018 г. – 31.07.2018 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01.05.2018 г. – 31.07.2018 г.

 

2017 година

Документи за периода 01.04.2018 г. – 31.07.2018 г.

 Документация търг за периода от 01.04.2018 г. – 31.07.2018 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01.04.2018 г. – 31.07.2018 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01.04.2018 г. – 31.07.2018 г.

 

Документи за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

 Документация търг за периода от 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01.10.2017 г. – 31.03.2018 г.

 

Документи за периода 01-ви август 2017 г. до 31-ви юли 2017 г.

 Документация търг за периода от 01-ви август 2017 г. до 31-ви юли 2018 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01-ви август 2017 г. до 31-ви юли 2018 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01-ви август 2017 г. до 31-ви юли 2018 г.

2016 година

Документи за периода 01-ви август 2016 г. до 31-ви юли 2017 г.

 Документация търг за периода от 01-ви август 2016 г. до 31-ви юли 2017 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01-ви август 2016 г. до 31-ви юли 2017 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01-ви август 2016 г. до 31-ви юли 2017 г.

 

Документи за периода 01-ви април 2016 г. до 31-ви юли 2016 г.

 Документация търг за периода от 01-ви април 2016 г. до 31-ви юли 2016 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01-ви април 2016 г. до 31-ви юли 2016 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01-ви април 2016 г. до 31-ви юли 2016 г.

2015 година

Документи за периода 01-ви септември 2015 г. до 30-ти юни 2016 г.

 Документация търг за периода от 01-ви септември 2015 г. до 30-ти юни 2016 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01-ви септември 2015 г. до 30-ти юни 2016 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01-ви септември 2015 г. до 30-ти юни 2016 г.

Документи за периода 01-ви август 2015 г. до 31-ви август 2015 г.

 Документация търг за периода от 01-ви август 2015 г. до 31-ви август 2015 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01-ви август 2015 г. до 31-ви август 2015 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01-ви август 2015 г. до 31-ви август 2015 г.

Документи за периода 01-ви юли 2015 г. до 31-ви юли 2015 г.

 Документация търг за периода от 01-ви юли 2015 г. до 31-ви юли 2015 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01-ви юли 2015 г. до 31-ти юли 2015 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01-ви юли 2015 г. до 31-ви юли 2015 г.

Документи за периода 05-ти март 2015 г. до 30-ти юни 2015 г.

 Документация търг за периода от 05-ти март 2015 г. до 30-ти юни 2015 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 05-ти март 2015 г. до 30-ти юни 2015 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 05-ти март 2015 г. до 30-ти юни 2015 г.

Документи за периода 01-ви февруари 2015 г. до 31-ви март 2015 г.

 Документация търг за периода от 01-ви февруари 2015 г. до 31-ви март 2015 г.

 Образец на оферта за търг за периода от 01-ви февруари 2015 г. до 31-ви март 2015 г.

 Образец на договор за продажба на студен резерв за периода 01-ви февруари 2015 г. до 31-ви март 2015 г.