NTC Месечни / годишни

Стойности на съгласуваните Нетни преносни възможности (капацитети) на мрежата и стойности на разполагаемите преносни възможности (капацитети) на мрежата.


Електрическа граница: Сърбия.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 България - Сърбия 350
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Сърбия 0
01.10.2019 00:00 - 05.10.2019 00:00 България - Сърбия 0
05.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Сърбия 350
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Сърбия 450
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Сърбия 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 Сърбия - България 300
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Сърбия - България 0
01.10.2019 00:00 - 05.10.2019 00:00 Сърбия - България 0
05.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Сърбия - България 300
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Сърбия - България 400
01.09.2020 00:00 - 25.09.2020 00:00 Сърбия - България 300
26.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Сърбия - България 350
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Сърбия - България 400
Електрическа граница: Румъния.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Румъния 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Румъния 250
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Румъния 400
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Румъния 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Румъния 300
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Румъния 350
01.04.2019 00:00 - 06.04.2019 00:00 България - Румъния 300
06.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Румъния 400
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Румъния 400
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Румъния 400
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Румъния 400
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Румъния 400
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Румъния 500
01.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Румъния 500
01.11.2019 00:00 - 12.11.2019 00:00 България - Румъния 400
12.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Румъния 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Румъния 550
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Румъния 600
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Румъния 700
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Румъния 800
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Румъния 900
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Румъния 900
01.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 България - Румъния 900
08.06.2020 00:00 - 20.06.2020 00:00 България - Румъния 600
20.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Румъния 900
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Румъния 900
01.08.2020 00:00 - 24.08.2020 00:00 България - Румъния 900
24.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Румъния 700
01.09.2020 00:00 - 07.09.2020 00:00 България - Румъния 700
07.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Румъния 900
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Румъния 900
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.04.2021 00:00 - 12.04.2021 00:00 България - Румъния 1000
12.04.2021 00:00 - 15.04.2021 00:00 България - Румъния 700
15.04.2021 00:00 - 19.04.2021 00:00 България - Румъния 800
19.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.07.2021 00:00 - 12.07.2021 00:00 България - Румъния 1100
12.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Румъния 800
01.08.2021 00:00 - 16.08.2021 00:00 България - Румъния 750
16.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Румъния 800
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Румъния - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Румъния - България 250
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Румъния - България 400
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Румъния - България 250
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Румъния - България 250
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Румъния - България 300
01.04.2019 00:00 - 06.04.2019 00:00 Румъния - България 250
06.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Румъния - България 350
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Румъния - България 350
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Румъния - България 350
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Румъния - България 350
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Румъния - България 350
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Румъния - България 500
01.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Румъния - България 500
01.11.2019 00:00 - 12.11.2019 00:00 Румъния - България 400
12.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Румъния - България 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Румъния - България 550
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Румъния - България 600
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Румъния - България 700
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Румъния - България 800
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Румъния - България 900
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Румъния - България 900
01.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 Румъния - България 900
08.06.2020 00:00 - 20.06.2020 00:00 Румъния - България 600
20.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Румъния - България 900
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Румъния - България 900
01.08.2020 00:00 - 24.08.2020 00:00 Румъния - България 900
24.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Румъния - България 700
01.09.2020 00:00 - 07.09.2020 00:00 Румъния - България 700
07.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Румъния - България 900
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Румъния - България 900
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.04.2021 00:00 - 12.04.2021 00:00 Румъния - България 1000
12.04.2021 00:00 - 15.04.2021 00:00 Румъния - България 700
15.04.2021 00:00 - 19.04.2021 00:00 Румъния - България 800
19.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.07.2021 00:00 - 12.07.2021 00:00 Румъния - България 1100
12.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Румъния - България 800
01.08.2021 00:00 - 16.08.2021 00:00 Румъния - България 750
16.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Румъния - България 800
Електрическа граница: Гърция.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Гърция 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Гърция 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Гърция 200
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Гърция 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Гърция 350
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Гърция 500
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 България - Гърция 500
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 България - Гърция 350
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 България - Гърция 500
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 България - Гърция 350
20.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Гърция 500
01.05.2019 00:00 - 13.05.2019 00:00 България - Гърция 500
13.05.2019 00:00 - 19.05.2019 00:00 България - Гърция 0
19.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Гърция 500
01.06.2019 00:00 - 10.06.2019 00:00 България - Гърция 600
10.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Гърция 400
01.07.2019 00:00 - 04.07.2019 00:00 България - Гърция 400
04.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Гърция 550
01.08.2019 00:00 - 12.08.2019 00:00 България - Гърция 600
12.08.2019 00:00 - 19.08.2019 00:00 България - Гърция 400
19.08.2019 00:00 - 24.08.2019 00:00 България - Гърция 500
24.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Гърция 600
01.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 България - Гърция 500
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 България - Гърция 350
16.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Гърция 500
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 България - Гърция 500
07.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 България - Гърция 400
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Гърция 450
01.11.2019 00:00 - 17.11.2019 00:00 България - Гърция 450
17.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Гърция 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Гърция 500
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Гърция 500
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Гърция 500
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 България - Гърция 700
02.03.2020 00:00 - 18.03.2020 00:00 България - Гърция 650
18.03.2020 00:00 - 20.03.2020 00:00 България - Гърция 700
20.03.2020 00:00 - 30.03.2020 00:00 България - Гърция 650
30.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Гърция 550
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 България - Гърция 550
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Гърция 0
01.05.2020 00:00 - 11.05.2020 00:00 България - Гърция 550
11.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Гърция 0
01.06.2020 00:00 - 06.06.2020 00:00 България - Гърция 550
06.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 България - Гърция 700
08.06.2020 00:00 - 15.06.2020 00:00 България - Гърция 600
15.06.2020 00:00 - 22.06.2020 00:00 България - Гърция 500
22.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Гърция 700
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Гърция 700
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Гърция 700
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Гърция 350
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Гърция 600
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Гърция 700
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Гърция 700
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Гърция 750
01.03.2021 00:00 - 22.03.2021 00:00 България - Гърция 700
22.03.2021 00:00 - 29.03.2021 00:00 България - Гърция 550
29.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Гърция 700
01.04.2021 00:00 - 05.04.2021 00:00 България - Гърция 700
05.04.2021 00:00 - 10.04.2021 00:00 България - Гърция 400
10.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Гърция 700
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 България - Гърция 700
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 България - Гърция 0
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Гърция 700
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Гърция 750
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Гърция 600
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Гърция 600
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Гърция - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Гърция - България 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Гърция - България 200
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Гърция - България 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Гърция - България 350
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Гърция - България 350
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 Гърция - България 400
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 Гърция - България 350
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 Гърция - България 400
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 Гърция - България 350
20.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Гърция - България 400
01.05.2019 00:00 - 13.05.2019 00:00 Гърция - България 400
13.05.2019 00:00 - 19.05.2019 00:00 Гърция - България 0
19.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Гърция - България 400
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Гърция - България 400
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Гърция - България 500
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Гърция - България 400
01.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 Гърция - България 400
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 Гърция - България 350
16.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Гърция - България 400
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 Гърция - България 500
07.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 Гърция - България 450
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Гърция - България 500
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Гърция - България 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Гърция - България 500
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Гърция - България 500
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Гърция - България 500
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 Гърция - България 700
02.03.2020 00:00 - 18.03.2020 00:00 Гърция - България 500
18.03.2020 00:00 - 20.03.2020 00:00 Гърция - България 700
20.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Гърция - България 500
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 Гърция - България 500
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Гърция - България 0
01.05.2020 00:00 - 11.05.2020 00:00 Гърция - България 550
11.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Гърция - България 0
01.06.2020 00:00 - 06.06.2020 00:00 Гърция - България 550
06.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Гърция - България 700
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Гърция - България 700
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Гърция - България 700
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Гърция - България 350
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Гърция - България 600
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Гърция - България 700
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Гърция - България 700
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Гърция - България 750
01.03.2021 00:00 - 22.03.2021 00:00 Гърция - България 600
22.03.2021 00:00 - 29.03.2021 00:00 Гърция - България 500
29.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Гърция - България 600
01.04.2021 00:00 - 05.04.2021 00:00 Гърция - България 600
05.04.2021 00:00 - 10.04.2021 00:00 Гърция - България 400
10.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Гърция - България 600
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 Гърция - България 600
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 Гърция - България 0
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Гърция - България 600
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Гърция - България 600
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Гърция - България 600
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Гърция - България 600
Електрическа граница: Македония.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Македония 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Македония 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Македония 100
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Македония 200
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Македония 200
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Македония 250
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Македония 250
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Македония 300
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Македония 300
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Македония 300
01.08.2019 00:00 - 12.08.2019 00:00 България - Македония 300
12.08.2019 00:00 - 24.08.2019 00:00 България - Македония 250
24.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Македония 300
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Македония 300
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 България - Македония 300
07.10.2019 00:00 - 12.10.2019 00:00 България - Македония 0
12.10.2019 00:00 - 14.10.2019 00:00 България - Македония 300
14.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 България - Македония 0
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Македония 300
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Македония 300
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Македония 300
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Македония 300
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Македония 300
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Македония 300
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 България - Македония 300
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Македония 500
01.05.2020 00:00 - 23.05.2020 00:00 България - Македония 500
23.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Македония 300
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Македония 300
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Македония 300
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Македония 300
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Македония 400
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Македония 300
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Македония 300
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Македония 300
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Македония 300
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Македония 300
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Македония 300
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 България - Македония 300
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 България - Македония 500
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Македония 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Македония 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Македония 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Македония 400
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Македония - България 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Македония - България 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Македония - България 100
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Македония - България 200
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Македония - България 200
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Македония - България 200
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Македония - България 200
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Македония - България 250
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Македония - България 250
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Македония - България 250
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Македония - България 250
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Македония - България 250
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 Македония - България 250
07.10.2019 00:00 - 12.10.2019 00:00 Македония - България 0
12.10.2019 00:00 - 14.10.2019 00:00 Македония - България 250
14.10.2019 00:00 - 17.10.2019 00:00 Македония - България 0
17.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Македония - България 250
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Македония - България 250
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Македония - България 250
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Македония - България 250
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Македония - България 250
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Македония - България 250
01.04.2020 00:00 - 14.04.2020 00:00 Македония - България 250
14.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Македония - България 500
01.05.2020 00:00 - 23.05.2020 00:00 Македония - България 450
23.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Македония - България 250
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Македония - България 250
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Македония - България 250
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Македония - България 250
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Македония - България 350
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Македония - България 250
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Македония - България 250
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Македония - България 250
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Македония - България 250
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Македония - България 250
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Македония - България 250
01.05.2021 00:00 - 17.05.2021 00:00 Македония - България 250
17.05.2021 00:00 - 22.05.2021 00:00 Македония - България 500
22.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Македония - България 250
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Македония - България 370
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Македония - България 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Македония - България 400
Електрическа граница: Турция.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Турция 100
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Турция 334
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Турция 334
01.03.2019 00:00 - 04.03.2019 00:00 България - Турция 334
04.03.2019 00:00 - 09.03.2019 00:00 България - Турция 218
09.03.2019 00:00 - 11.03.2019 00:00 България - Турция 334
11.03.2019 00:00 - 16.03.2019 00:00 България - Турция 218
16.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Турция 334
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 България - Турция 334
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 България - Турция 250
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 България - Турция 334
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 България - Турция 250
20.04.2019 00:00 - 22.04.2019 00:00 България - Турция 334
22.04.2019 00:00 - 27.04.2019 00:00 България - Турция 434
27.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Турция 334
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Турция 432
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Турция 432
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Турция 432
01.08.2019 00:00 - 12.08.2019 00:00 България - Турция 432
12.08.2019 00:00 - 24.08.2019 00:00 България - Турция 250
24.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Турция 432
01.09.2019 00:00 - 02.09.2019 00:00 България - Турция 432
02.09.2019 00:00 - 06.09.2019 00:00 България - Турция 250
06.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 България - Турция 432
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 България - Турция 250
16.09.2019 00:00 - 21.09.2019 00:00 България - Турция 216
21.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 България - Турция 432
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Турция 216
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 България - Турция 432
07.10.2019 00:00 - 13.10.2019 00:00 България - Турция 250
13.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Турция 432
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Турция 432
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Турция 432
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Турция 334
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Турция 334
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 България - Турция 334
02.03.2020 00:00 - 07.03.2020 00:00 България - Турция 166
07.03.2020 00:00 - 09.03.2020 00:00 България - Турция 334
09.03.2020 00:00 - 14.03.2020 00:00 България - Турция 166
14.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Турция 334
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Турция 334
01.05.2020 00:00 - 25.05.2020 00:00 България - Турция 334
25.05.2020 00:00 - 30.05.2020 00:00 България - Турция 150
30.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Турция 334
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Турция 334
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Турция 334
01.08.2020 00:00 - 07.08.2020 00:00 България - Турция 100
07.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Турция 334
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Турция 100
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Турция 216
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Турция 432
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Турция 432
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Турция 432
01.03.2021 00:00 - 08.03.2021 00:00 България - Турция 432
08.03.2021 00:00 - 13.03.2021 00:00 България - Турция 216
13.03.2021 00:00 - 15.03.2021 00:00 България - Турция 432
15.03.2021 00:00 - 20.03.2021 00:00 България - Турция 216
20.03.2021 00:00 - 22.03.2021 00:00 България - Турция 432
22.03.2021 00:00 - 29.03.2021 00:00 България - Турция 434
29.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Турция 432
01.04.2021 00:00 - 05.04.2021 00:00 България - Турция 432
05.04.2021 00:00 - 10.04.2021 00:00 България - Турция 200
10.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Турция 432
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Турция 432
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Турция 432
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Турция 432
01.08.2021 00:00 - 23.08.2021 00:00 България - Турция 432
23.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Турция 216
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Турция - България 100
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Турция - България 100
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Турция - България 100
01.03.2019 00:00 - 04.03.2019 00:00 Турция - България 334
04.03.2019 00:00 - 09.03.2019 00:00 Турция - България 168
09.03.2019 00:00 - 11.03.2019 00:00 Турция - България 334
11.03.2019 00:00 - 16.03.2019 00:00 Турция - България 168
16.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Турция - България 334
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 Турция - България 268
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 Турция - България 150
12.04.2019 00:00 - 15.04.2019 00:00 Турция - България 268
15.04.2019 00:00 - 20.04.2019 00:00 Турция - България 150
20.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Турция - България 268
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Турция - България 266
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Турция - България 266
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Турция - България 100
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Турция - България 100
01.09.2019 00:00 - 02.09.2019 00:00 Турция - България 166
02.09.2019 00:00 - 07.09.2019 00:00 Турция - България 100
07.09.2019 00:00 - 09.09.2019 00:00 Турция - България 166
09.09.2019 00:00 - 16.09.2019 00:00 Турция - България 150
16.09.2019 00:00 - 21.09.2019 00:00 Турция - България 126
21.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 Турция - България 166
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Турция - България 126
01.10.2019 00:00 - 07.10.2019 00:00 Турция - България 234
07.10.2019 00:00 - 13.10.2019 00:00 Турция - България 150
13.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Турция - България 234
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Турция - България 200
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Турция - България 166
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Турция - България 234
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Турция - България 234
01.03.2020 00:00 - 02.03.2020 00:00 Турция - България 234
02.03.2020 00:00 - 07.03.2020 00:00 Турция - България 116
07.03.2020 00:00 - 09.03.2020 00:00 Турция - България 234
09.03.2020 00:00 - 14.03.2020 00:00 Турция - България 116
14.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Турция - България 234
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Турция - България 234
01.05.2020 00:00 - 25.05.2020 00:00 Турция - България 234
25.05.2020 00:00 - 30.05.2020 00:00 Турция - България 150
30.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Турция - България 234
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Турция - България 234
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Турция - България 234
01.08.2020 00:00 - 07.08.2020 00:00 Турция - България 100
07.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Турция - България 234
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Турция - България 100
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Турция - България 166
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Турция - България 234
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Турция - България 100
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Турция - България 100
01.03.2021 00:00 - 08.03.2021 00:00 Турция - България 200
08.03.2021 00:00 - 13.03.2021 00:00 Турция - България 100
13.03.2021 00:00 - 15.03.2021 00:00 Турция - България 200
15.03.2021 00:00 - 20.03.2021 00:00 Турция - България 100
20.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Турция - България 200
01.04.2021 00:00 - 20.04.2021 00:00 Турция - България 200
20.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Турция - България 100
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Турция - България 100
01.06.2021 00:00 - 16.06.2021 00:00 Турция - България 100
16.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Турция - България 200
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Турция - България 300
01.08.2021 00:00 - 23.08.2021 00:00 Турция - България 300
23.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Турция - България 150


Архив.