Членство в БАУХ

От април месец, 2021 година, ЕСО е член на БАУХ като поредна стъпка на дружеството за устойчива политика към изграждане на разпознаваема работодателска марка на ЕСО ЕАД, развиване на нови практики, идеи за инициативи и споделяне и приемаме доказан опит в областта на човешките ресурси. Като член на асоциацията, ЕСО ще има възможност да придобие нови знания и умения в сферата, да участва в международни и регионални събития, да взаимодейства с държавни институции, както и да партньорства с други професионални неправителствени организации. Също така, ще има достъп до седмичен/месечен електронен бюлетин, различни форми на комуникационни канали за позициониране сред останалите членове на общността, вкл. чрез социалните медии, достъп до анализи и доклади за проведени изследвания, реализирани проекти и международни практики, професионална изява в различни форми на споделяне – конференции, информационни бюлетини, уебинари и други.

Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) е професионална организация, която има за цел да помогне на членовете си да споделят своята експертиза и опит, за да могат заедно да подобрят качеството на работа в България. Създадена през 2000 г., за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, асоциацията работи за подпомагане и развитие на професионалисти в областта на управлението на човешките ресурси, издигайки статуса на професията и установявайки високи стандарти на работа. Към момента нейни корпоративни членове са близо 400 държавни и частни компании от всички сектори на обществения живот.