Преносни способности - седмични

Прогноза за седмичните
стойности на NTC - [MW]


08.08.202209.08.202210.08.202211.08.202212.08.202213.08.202214.08.2022
ESO=>EMS350350350350350350350
EMS=>ESO350350350350350350350
ESO=>TEL900900900900900900900
TEL=>ESO90090090090090010501050
ESO=>IPTO650650650650650450450
IPTO=>ESO600600600600600600600
ESO=>MEPSO350350350350350350350
MEPSO=>ESO350350350350350350350
ESO=>TEIAS432432432432432432432
TEIAS=>ESO100100100100100100100
BG Export2682268226822682268224822482
BG Import2300230023002300230024502450
     Прогноза за гарантиране
на стойностите на NTC [%]


08.08 - 14.08.2022
ESO=>EMS100
EMS=>ESO100
ESO=>TEL100
TEL=>ESO100
ESO=>IPTO100
IPTO=>ESO100
ESO=>MEPSO100
MEPSO=>ESO100
ESO=>TEIAS100
TEIAS=>ESO100
BG Export100
BG Import100    

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 15.06.2020г. до 21.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 200MW в посока ESO->IPTO (от 500MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.