Важни съобщения UMM

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ


UMM RSS     Правна уредба
Ver.2 16.08.2022 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.2 15.08.2022 г.
Принудителен престой ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
Ver.1 13.08.2022 г.
Принудителен престой ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 5)
Ver.2 24.09.2022 г.
Планов ремонт АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.3 10.08.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 3)
Ver.2 07.08.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
Ver.1 11.08.2022 г.
Престой за поддръжка ВЕЦ СЕСТРИМО (ХГ1)
Ver.2 08.08.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 2)
Ver.8 04.08.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 2)
Ver.1 07.08.2022 г.
Авария ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 2)
Ver.3 29.06.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
Ver.3 29.06.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
Ver.1 03.08.2022 г.
Авария ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 2)
Ver.6 03.08.2022 г.
Авария ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 2)
Ver.6 03.08.2022 г.
Авария ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 2)
Ver.1 02.08.2022 г.
Престой за поддръжка ВЕЦ СЕСТРИМО (ХГ2)
Ver.8 12.07.2022 г.
Престой за поддръжка ВЕЦ СЕСТРИМО (ХГ2)
Ver.5 30.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 1)
Ver.5 30.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 1)
Ver.12 30.07.2022 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.2 29.07.2022 г.
Авария ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 3)
Ver.6 01.09.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 4)
Ver.1 27.07.2022 г.
Авария ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 2)
Ver.8 25.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.7 22.07.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 8)
Ver.4 01.09.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 3)
Ver.1 26.07.2022 г.
Планов ремонт ПАВЕЦ ЧАИРА (ХГ4)
Ver.1 26.07.2022 г.
Планов ремонт ПАВЕЦ ЧАИРА (ХГ3)
Ver.1 26.07.2022 г.
Авария ПАВЕЦ ЧАИРА (ХГ1)
Ver.1 27.07.2022 г.
Планов ремонт ПАВЕЦ БЕЛМЕКЕН
Ver.2 25.07.2022 г.
Авария ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 2)
Ver.1 26.07.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.2 25.07.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.3 24.07.2022 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.2 22.07.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 4)
Ver.1 23.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.7 01.06.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 5)
Ver.6 01.06.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 21.07.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 19.07.2022 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 19.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.2 16.07.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 3)
Ver.1 18.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.2 04.04.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 7)
Ver.2 13.07.2022 г.
Авария ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 2)
Ver.3 11.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 4)
Ver.1 12.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 11.07.2022 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 12.07.2022 г.
Планов ремонт ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 08.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 1)
Ver.3 05.07.2022 г.
Авария ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 1)
Ver.2 05.07.2022 г.
Авария ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 2)
Ver.1 02.07.2022 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД (БЛОК 3)
Ver.1 01.07.2022 г.
Авария ТЕЦ ЕЙ И ЕС - 3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД (БЛОК 2)
Ver.1 01.07.2022 г.
Планов ремонт ПАВЕЦ ЧАИРА (ХГ2)
Ver.1 05.07.2022 г.
Престой за поддръжка ВЕЦ СЕСТРИМО (ХГ2)
Ver.1 22.06.2022 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.06.2022 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.06.2022 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 01.10.2021 г.
Престой за поддръжка ТЕЦ ВАРНА ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 11.09.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 03.08.2021 г.
Авария ТЕЦ ВАРНА ЕАД (БЛОК 4)
Ver.1 07.06.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 05.06.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 31.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 26.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 25.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 25.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 25.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 06.11.2020 г.
Авария ТЕЦ ВАРНА ЕАД (БЛОК 4)
Ver.1 14.03.2020 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 03.12.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 01.12.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 26.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 26.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 26.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 26.10.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 10.10.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 11.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 10.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 08.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 06.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 06.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 02.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 02.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 02.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 05.08.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 05.08.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 01.08.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 31.07.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 31.07.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 03.07.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 18.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 13.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 08.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 01.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 28.03.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 08.03.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 06.03.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 27.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 21.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 14.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 05.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 03.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 17.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 17.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 17.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 13.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 08.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 06.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 06.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 05.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 03.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 01.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 31.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 14.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 13.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 13.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 12.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 22.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 17.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 11.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 11.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 30.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 28.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 23.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 22.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 30.10.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 25.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 19.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 29.05.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 25.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Сакар"
Ver.1 13.03.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Сакар"
Ver.1 18.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Одрин"
Ver.1 06.03.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Одрин"
Ver.1 09.10.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Руен"
Ver.1 02.10.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Съединение"
Ver.1 27.03.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Съединение"
Ver.1 26.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Дружба"
Ver.1 17.04.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Дружба"
Ver.1 01.05.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Пирин"
Ver.1 18.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Нишава"
Ver.1 03.07.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Цънцарени 2"
Ver.1 15.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Цънцарени 2"
Ver.1 12.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Цънцарени 1"