Бавен третичен резерв от производители

Правила за производители

ПРАВИЛА за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия

Покана за участие в предварителен подбор за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Заявление за регистрация в тръжна процедура за доставка на бавен третичен (студен) резерв

 

Резултати от тръжни процедури за производители

Обявени тръжни процедури за производители

Регистър за допуснати участници - производители