Календар на търговете за 2022 година

 

 

Примерни дати за провеждане на годишния и месечните търгове за 2022 за границата България-Турция

 
 
     

Търг за :

Провеждане на тръжна процедура

 

Da

 

Годишен

23.11.2021 Вт

 

Януари

13.12.2021 Пн

 

Февруари

13.01.2022 Чт

 

Март

15.02.2022 Вт

 

Април

15.03.2022 Вт

 

Май

13.04.2022 Ср

 

Юни

13.05.2022 Пт

 

Юли

14.06.2022 Вт

 

Август

14.07.2022 Чт

 

Септември

15.08.2022 Пн

 

Октомври

14.09.2022 Ср

 

Ноември

13.10.2022 Чт

 

Декември

15.11.2022 Вт