Меморандуми и процедури


Меморандуми 2015

България - Македония 2015 г. (1425 KB)

Меморандуми 2014

България - Македония 2014 г. (700 KB)

Меморандуми 2013

България - Македония 2013г (2977KB)

България - Сърбия 2013г (3600KB)

Меморандуми 2012

България - Македония 2012г (2981 KB)

Меморандуми 2011

България - Сърбия 2011г (3856 KB)

България - Македония 2011г (2903 KB)

Меморандуми 2010

България - Сърбия 2010г (526 KB)

Обща схема за изчисляване на междусистемната преносна способност (капацитет) и резерва за сигурност на междусистемните обмени (116 KB)

Меморандуми 2007

България - Сърбия 2006 г. (63 KB)

Меморандуми 2006

България - Сърбия 2006 г. (63 KB)

България - Румъния 2006 г.(26 KB)