Графици за междусистемен обмен на електроенергия в ESS формат

Графици за междусистемен обмен на електроенергия в ESS формат

 

От 01.11.2019 г. ЕСО ЕАД въведе в реална работа модула за графици за междусистемен обмен в Системата за администриране на пазара – MMS.

Графиците за междусистемен обмен на електроенергия трябва да се подават към MMS в ЕSS формат (ENTSO-E Scheduling System) – версия 3.3. Графиците трябва да се изготвят по зимно/лятно централно европейско време (CET/CEST).

Подробна информация, относно ESS форматa може да намерите на интернет страницата на работна група по „Електронен обмен на данни” – ENTSO-E Working Group – “Electronic Data Interchange” Library (ENTSO-E WG EDI Library). Оттам може да изтеглите ръководство за внедряване на ENTSO-E Scheduling System.

Връзка към система MMS и ръководство за нея може да намерите на интернет страницата на ЕСО в секция „Електроенергиен пазар » Либерализиран пазар » Оперативна система MMS“: ЛИНК КЪМ СИСТЕМАТА И РЪКОВОДСТВОТО.

Графиците за междусистемен обмен могат да бъдат подавани към MMS по един от следните начини – въвеждане през интерфейса на системата, директно зареждане на файл в ЕSS формат в системата или изпращане на файл в ESS формат на електронна поща: ess.schedules@eso.bg.

Примерни TPS файлове на графици за междусистемен обмен за ден напред в ESS формат (23 и 25-часовите графици се изпращат само при смяна на часовото време - зимно-лятно, лятно-зимно):

 

 

Примерни ТPS файлове на графици за междусистемен обмен в рамките на деня в ESS формат:

 

 

При необходимост от допълнителна информация, може да се свържете на дежурните телефони +359 2 92 13 652, +359 2 981 86 17 или на електронна поща: tsoplan@eso.bg.