Резултати от търгове за преносни способности на JAO и съседни оператори