Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2023 00:00 (CET) до 31.12.2023 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2023 - 31.12.2023
Референтен номер:BG-TR-Y-01012023-17130
Клирингова цена (€/MWh):1.58
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
EN DANMARK 11XDISAM-------V 15
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 8
GEN I DOO 11XIGET--------D 12
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 6
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2023 00:00 (CET) до 31.12.2023 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.01.2023 - 31.12.2023
Референтен номер:TR-BG-Y-01012023-17131
Клирингова цена (€/MWh):59.11
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 12
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 8
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 20
GEN I DOO 11XIGET--------D 3
VITOL GAS and POWER B.V. 14X----0000009-1 2
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 5
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2022 00:00 (CET) до 31.12.2022 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2022 - 31.12.2022
Референтен номер:BG-TR-Y-01012022-14677
Клирингова цена (€/MWh):0.08
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 11
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 16
GEN I DOO 11XIGET--------D 15
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 8
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2022 00:00 (CET) до 31.12.2022 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.01.2022 - 31.12.2022
Референтен номер:TR-BG-Y-01012022-14676
Клирингова цена (€/MWh):63.83
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
23X--140706-AE-8 23X--140706-AE-8 1
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 4
AXPO BULGARIA 32XEGL-BULGARIAC 15
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 5
ENERJISA EUROPE 15X-ENERJISA---J 10
GEN I DOO 11XIGET--------D 5
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 10
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2021 00:00 (CET) до 31.12.2021 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2021 - 31.12.2021
Референтен номер:BG-TR-Y-01012021-13207
Клирингова цена (€/MWh):0.67
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 10
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 4
ENERGOVIA_EOOD 32X001100101073T 21
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 10
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 5
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2021 00:00 (CET) до 31.12.2021 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.01.2021 - 31.12.2021
Референтен номер:TR-BG-Y-01012021-13208
Клирингова цена (€/MWh):12.9
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 20
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 6
GEN I DOO 11XIGET--------D 14
МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД 58XMETENERGY-BGW 10
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2020 00:00 (CET) до 31.12.2020 24:00 (CET).

Граница:България - Турция
Период:01.01.2020 - 31.12.2020
Референтен номер:BG-TR-Y-01012020-11889
Клирингова цена (€/MWh):1.31
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 37
ELEKTRICNI FINANCNI TIM DOO 28XEFT-SI000000L 5
GEN I DOO 11XIGET--------D 6
MFT ENERGY 23X--161129-ME-L 2
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0

Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемното сечение на България с Турция за периодаот 01.01.2020 00:00 (CET) до 31.12.2020 24:00 (CET).

Граница:Турция - България
Период:01.01.2020 - 31.12.2020
Референтен номер:TR-BG-Y-01012020-11890
Клирингова цена (€/MWh):8.04
Име на участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 25
CEZ_TRADE_BG 32XCEZ-TRADE-BG3 5
DANSKE COMMODITIES 11XDANSKECOM---P 3
GEN I DOO 11XIGET--------D 17
Общо:50
Стойнот по ФПП:50
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ:0