Важни съобщения UMM

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ


UMM RSS     Правна уредба
Ver.1 01.10.2021 г.
Принудителен престой ТЕЦ ВАРНА ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 11.09.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 03.08.2021 г.
Авария ТЕЦ ВАРНА ЕАД (БЛОК 4)
Ver.1 07.06.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 05.06.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 31.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 26.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 25.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 25.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 25.05.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 22.01.2021 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 06.11.2020 г.
Авария ТЕЦ ВАРНА ЕАД (БЛОК 4)
Ver.1 14.03.2020 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 03.12.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 01.12.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 26.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 26.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 26.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 16.11.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 5)
Ver.1 26.10.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 10.10.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 11.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 10.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 08.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 06.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 06.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 02.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 02.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 02.09.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 05.08.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 05.08.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 01.08.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 31.07.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 31.07.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 03.07.2019 г.
Авария АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД (БЛОК 6)
Ver.1 18.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 13.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 08.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 01.05.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 28.03.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 08.03.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 06.03.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 27.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 21.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 14.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 05.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 03.02.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 17.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 17.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 17.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 13.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 08.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 06.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 06.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 05.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 03.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 01.01.2019 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 31.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 14.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 13.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 13.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 12.12.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 22.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 17.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 11.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 11.11.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 30.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 1)
Ver.1 28.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 3)
Ver.1 23.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 2)
Ver.1 22.10.2018 г.
Авария ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД (БЛОК 4)
Ver.1 30.10.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 25.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 19.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 29.05.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод  
Ver.1 25.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Сакар"
Ver.1 13.03.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Сакар"
Ver.1 18.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Одрин"
Ver.1 06.03.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Одрин"
Ver.1 09.10.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Руен"
Ver.1 02.10.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Съединение"
Ver.1 27.03.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Съединение"
Ver.1 26.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Дружба"
Ver.1 17.04.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Дружба"
Ver.1 01.05.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Пирин"
Ver.1 18.09.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Нишава"
Ver.1 03.07.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Цънцарени 2"
Ver.1 15.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Цънцарени 2"
Ver.1 12.06.2017 г.
Ремонтна програма за 2017г., междусистемен електропровод "Цънцарени 1"