Резултати от търгове за студен резерв

Резултати от търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода 01.08.2019г. – 31.07.2020г.


 

 

 

Резултати от търг за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия за периода 01.12.2018г.- 31.03.2019г.

Класираните участници, от които ще бъде закупена разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия за периода 01.12.2018г.- 31.03.2019г., са както следва:

 

„Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 40 MW от един или повече цели блокове/агрегати за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия за периода от 00:00 часа на 01.12.2018г. до 24:00 часа на 31.03.2019 г.

 

Участник

Предоставена нетна разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"Брикел" ЕАД

40

2 903

116 120

10.97

 

 

Резултати от търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв
за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г.

Класираните участници, от които ще бъде закупена разполагаемост за
студен резерв за периода 01.0
8.2018 г. – 31.07.2019 г. са следните:

По Лот 1

Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 580 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2018 г. до 24:00 на 31.10.2018 г.”

Участник

Предоставена нетна разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

125

2 209

276 125

9.18

"Биовет" АД

18

2 209

39 762

9.19

"Топлофикация Русе" ЕАД

75

2 209

165 675

9.19

"ТЕЦ Марица 3" АД

76

2 209

167 884

9.19

"ТЕЦ Варна" ЕАД

286

2 209

631 774

9.20

 

По Лот 2

Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 735 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.11.2018 г. до 24:00 на 28.02.2019 г.”

Участник

Предоставена нетна разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

169

2 880

486 720

10.88

"Биовет" АД

18

2 880

51 840

10.89

"Топлофикация Русе" ЕАД

88

2 880

253 440

10.89

"ТЕЦ Марица 3" АД

80

2 880

230 400

10.89

"ТЕЦ Варна" ЕАД

380

2 880

1 094 400

10.90


 

По Лот 3

Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 580 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.03.2019 г. до 24:00 на 31.07.2019 г.”

Участник

Предоставена нетна разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

125

3 671

458 875

9.18

"Биовет" АД

18

3 671

66 078

9.19

"Топлофикация Русе" ЕАД

75

3 671

275 325

9.19

"ТЕЦ Марица 3" АД

76

3 671

278 996

9.19

"ТЕЦ Варна" ЕАД

286

3 671

1 049 906

9.20


 

 

Резултати от търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв
за периода 01.
05.2018 г. – 31.07.2018 г.

 

Предоставяне на нетна разполагаема активна мощност – до 166 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.05.2018г. до 24:00 на 31.07.2018г.”

Участник

Предоставена нетна разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Варна" ЕАД

166

2 208

366 528

7.65

 

 

Резултати от търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв
за периода 01.
04.2018г. – 31.07.18г.

 

Предоставяне на нетна разполагаема активна мощност – до 124 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.04.2018г. до 24:00 на 31.07.2018г.”


 

Участник

Предоставена нетна разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

124

2 928

363 072

7.69

 

 

 

Резултати от търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв
за периода 01.10.2017г. – 31.03.2018г.

 

„Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 83 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.10.2017г. до 24:00 на 31.03.2018г.”

Няма подадени, респективно класирани оферти

 

 

Резултати от търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв
за периода 01.08.2017
г. – 31.07.2018г.

Класираните участници, от които ще бъде закупена разполагаемост за
студен резерв за периода 01.0
8.2017г. – 31.07.2018г. са следните:

 

По Лот 1

Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 300 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2017г. до 24:00 на 30.09.2017г.”

 

Участник

Предоставена разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

125

1 464

183 000

7.65

"ТЕЦ Марица 3" АД

76

1 464

111 264

7.66

"Биовет" АД

18

1 464

26 352

7.67

"Топлофикация Русе" ЕАД

75

1 464

109 800

7.68

 

 

По Лот 2

Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 700 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.10.2017г. до 24:00 на 31.03.2018г.”


 

Участник

Предоставена разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

169

4 368

738 192

10.98

"ТЕЦ Марица 3" АД

90

4 368

393 120

10.98

"Биовет" АД

18

4 368

78 624

10.98

"Брикел" ЕАД

40

4 368

174 720

10.98

"Топлофикация Перник" АД

15

4 368

65 520

10.98

"Топлофикация Русе" ЕАД

92

4 368

401 856

10.99

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

200

4 368

873 600

11.00


 

По Лот 3

Предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 300 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.04.2018г. до 24:00 на 31.07.2018г.”

Участник

Предоставена разполагаема мощност

Време за предоставяне

Предлагана нетна разполагаемост

Цена

 

MW

Брой часове

MW*h

лв./MW*h

"ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

125

2 928

366 000

7.65

"ТЕЦ Марица 3" АД

76

2 928

222 528

7.66

"Биовет" АД

18

2 928

52 704

7.67

"Топлофикация Русе" ЕАД

75

2 928

219 600

7.68

 


Резултати от търгове за студен резерв 2014 - 2016 година

Резултати от търгове за студен резерв 2013 година