1

Последни новини


Възстановено е електрозахранването на п/ст 110 kV "Широка поляна" на ЕСО.
26.01.2019 г.
Екипи на ЕСО повече от денонощие работиха за възстановяване на електрозахранването на п/ст 110kV "Широка поляна". Подстанцията обслужва ел.захранването в района на Общините Доспат и Сърница.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 18.02.2019

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Търгове за отдаване
под наем
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.