234

Последни новини


Електроенергийният системен оператор и Българската независима енергийна борса се включиха в проект за обединение на пазарите „в рамките на деня“ (IDM) чрез българо-румънска граница
13.09.2018 г.
В резултат на активната си дейност за пазарна интеграция на регионално и европейско ниво, и в изпълнение на разпоредбите на Европейското законодателство, Електроенергийният системен оператор и Българската независима енергийна борса се присъединиха към проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 24.09.2018

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Търгове за отдаване
под наем
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенериен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия