1

Последни новини


Финансова инспекция на АДФИ в ЕСО за периода 2017 година установява две непроведени процедури по реда на ЗОП
11.10.2019 г.
Проверяваният от финансовата инспекция период е 2017 година. Констатирани са две непроведени процедури по реда на ЗОП за възлагане на застрахователни услуги на обща стойност 14 378 064 лева и услуги за телекомуникационни линии на обща стойност 43 888 лева.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 12.10.2019

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.