Последни новини

Екипите и съоръженията на ЕСО са в готовност за работа при есенно-зимни условия
12.10.2020 г.

Електроенергийният системен оператор реализира ремонтни и рехабилитационни дейности на обща стойност над 22 млн. лв. за гарантиране безаварийната работа на съоръженията на дружеството през есенно-зимния период.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 21.10.2020
Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.