1

Последни новини


ЕСО и Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към ЕК подписаха Споразумение за безвъзмездно финансиране изграждането на българския участък на междусистемния електропровод 400 kV „Марица Изток – Неа Санта“
01.04.2019 г.
Споразумението за безвъзмездно финансиране изграждането на българския участък на междусистемния електропровод 400 kV от п/ст „Марица Изток“, България до п/ст „Неа Санта“, Гърция беше подписано в рамките на срещата на високо равнище на инициативата за свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), която се проведе в гр. Букурещ, Румъния.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 19.04.2019

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Търгове за отдаване
под наем
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.