1

Последни новини


Електроенергийният системен оператор започна изграждането на българския участък на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България и Неа Санта, Гърция
12.03.2020 г.

Електроенергийният системен оператор постави началото на изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България и Неа Санта, Гърция.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 31.03.2020

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.