52

Последни новини


ЕСО ЕАД проведе първата изцяло електронна обществена поръчка
14.11.2017 г.
През месец октомври 2017 г., ЕСО ЕАД проведе първата изцяло електронна обществена поръчка в дружеството.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 18.11.2017

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Търгове за отдаване
под наем на собственост

Дейност | Електроенериен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.