Последни новини

Обилните снеговалежи в Северозападна България предизвикаха авария на електропровод 110 kV Мок
11.01.2021 г.

Аварията на електропровода е довела до прекъсване в 4.47 часа на 11.01.2021 г. на електрозахранването на подстанция 110 kV Мартиново.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 18.01.2021
Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.