1

Последни новини


Електроенергийният системен оператор започна реализацията на списание „Енергетика“ с обновена визия и концепция
24.06.2019 г.
Списание «Енергетика» е с традиции, които датират от 1945 година. Това дълголетие мотивира Електроенергийния системен оператор да продължи живота на специализираното издание с осъвременени визия и концепция.

повече...
още новини

Товар на ЕЕС за 24.06.2019

Not supported!  


Профил на купувача

Прозрачност

Данни от измерване

Оперативни данни

Либерализиран пазар

Списание "Енергетика- Електроенергийни ракурси"
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра
Изисква последна версия
на браузъра

Дейност | Електроенергиен системен оператор

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия


English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.