Прогнозни цени на балансираща енергия
Дата/ЧасПрогнозна цена
Регулиране нагоре (лв/MWh)
Прогнозен небаланс на системата
Регулиране надолу (лв/MWh)
22.10.2021 00:00 - 22.10.2021 01:00 321 10.12
22.10.2021 01:00 - 22.10.2021 02:00 377.81 10.12
22.10.2021 02:00 - 22.10.2021 03:00 336.67 10.12
22.10.2021 03:00 - 22.10.2021 04:00 322.12 10.12
22.10.2021 04:00 - 22.10.2021 05:00 329.03 10.12


Прогнозен небаланс на системата (разлика между сумата от брутните графици на производителите и реализацията на производството)
Дата/ЧасПрогнозен небаланс на системата (MWh)
22.10.2021 00:00 - 22.10.2021 01:00-84.6
22.10.2021 01:00 - 22.10.2021 02:00-43.48
22.10.2021 02:00 - 22.10.2021 03:00-74.32
22.10.2021 03:00 - 22.10.2021 04:00-64.4
22.10.2021 04:00 - 22.10.2021 05:00-61.65
* Когато сумата на графиците е по-малка от реализацията, системата е в прогнозен недостиг и стойностите са със знак "минус".
* Когато сумата на графиците е по-голяма от реализацията, системата е в прогнозен излишък и стойностите са със знак "плюс".
* Публикуваните данни са оперативни.