Прогнозни цени на балансираща енергия
Дата/ЧасПрогнозна цена
Регулиране нагоре (лв/MWh)
Прогнозен небаланс на системата
Регулиране надолу (лв/MWh)
05.08.2021 00:00 - 05.08.2021 01:00 349.06 15.21
05.08.2021 01:00 - 05.08.2021 02:00 295.01 15.21
05.08.2021 02:00 - 05.08.2021 03:00 276.26 15.21


Прогнозен небаланс на системата (разлика между сумата от брутните графици на производителите и реализацията на производството)
Дата/ЧасПрогнозен небаланс на системата (MWh)
05.08.2021 00:00 - 05.08.2021 01:0036.68
05.08.2021 01:00 - 05.08.2021 02:0045.89
05.08.2021 02:00 - 05.08.2021 03:0031.53
* Когато сумата на графиците е по-малка от реализацията, системата е в прогнозен недостиг и стойностите са със знак "минус".
* Когато сумата на графиците е по-голяма от реализацията, системата е в прогнозен излишък и стойностите са със знак "плюс".
* Публикуваните данни са оперативни.