Месечни търгове за преносни способности

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Август 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.07.2021 10:30 CET - до : 14.07.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01082021-14154 108 01.08.2021 - 22.08.2021
България - Турция BG-TR-M-01082021-14155 58 01.08.2021 - 31.08.2021
Турция - България TR-BG-M-01082021-14152 75 01.08.2021 - 22.08.2021
Турция - България TR-BG-M-01082021-14153 25 01.08.2021 - 31.08.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юли 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 16.06.2021 10:30 CET - до : 16.06.2021 01:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
Турция - България TR-BG-M-01082021-14153 25 01.07.2021 - 31.07.2021
България - Турция BG-TR-M-01072021-14062 166 01.07.2021 - 31.07.2021
Турция - България TR-BG-M-01072021-14063 100 01.07.2021 - 31.07.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юни 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.05.2021 10:30 CET - до : 13.05.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
Турция - България TR-BG-M-01072021-14063 100 01.06.2021 - 30.06.2021
България - Турция BG-TR-M-01062021-13914 166 01.06.2021 - 30.06.2021
Турция - България TR-BG-M-01062021-13913 50 16.06.2021 - 30.06.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Май 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.04.2021 10:30 CET - до : 14.04.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
Турция - България TR-BG-M-01062021-13913 50 01.05.2021 - 31.05.2021
България - Турция BG-TR-M-01052021-13782 166 01.05.2021 - 31.05.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Април 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.03.2021 10:30 CET - до : 15.03.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01052021-13782 166 01.04.2021 - 04.04.2021
България - Турция BG-TR-M-01042021-13658 116 01.04.2021 - 04.04.2021
10.04.2021 - 30.04.2021
България - Турция BG-TR-M-01042021-13659 50 01.04.2021 - 30.04.2021
Турция - България TR-BG-M-01042021-13660 50 01.04.2021 - 19.04.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Март 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.02.2021 10:30 CET - до : 15.02.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
Турция - България TR-BG-M-01042021-13660 50 01.03.2021 - 31.03.2021
България - Турция BG-TR-M-01032021-13547 58 01.03.2021 - 31.03.2021
България - Турция BG-TR-M-01032021-13548 108 01.03.2021 - 07.03.2021
13.03.2021 - 14.03.2021
20.03.2021 - 31.03.2021
Турция - България TR-BG-M-01032021-13549 50 01.03.2021 - 07.03.2021
13.03.2021 - 14.03.2021
20.03.2021 - 31.03.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Февруари 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.01.2021 09:30 CET - до : 14.01.2021 12:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
Турция - България TR-BG-M-01032021-13549 50 01.02.2021 - 28.02.2021
България - Турция BG-TR-M-01022021-13414 166 01.02.2021 - 28.02.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Януари 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 10.12.2020 09:30 CET - до : 10.12.2020 12:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01022021-13414 166 01.01.2021 - 31.01.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304