Годишни търгове за преносни способности

Предлагана годишна преносна способност (ППС) за 2021

Дата за подаване на оферти:
От: 26.11.2020 11:30 CET - до : 26.11.2020 14:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-Y-01012021-13207 50 01.01.2021 - 31.12.2021
Турция - България TR-BG-Y-01012021-13208 50 01.01.2021 - 31.12.2021

Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО

УниКредит Булбанк АД

София, пл."Света Неделя"№ 7

IBAN:BG93UNCR70001521408573

BIC: UNCRBGSF

ДДС №: BG175201304

Краен срок за публикуване на тръжните резултати чрез MMS: 27.11.2019 14:30

Краен срок за публикуване на тръжните резултати чрез MMS: 28.11.2019 14:30

Краен срок за публикуване на тръжните резултати чрез MMS: за м.януари 2020: 03.12.2019 23:00Предлагана годишна преносна способност (ППС) за 2020

Дата за подаване на оферти:
От: 27.11.2019 09:30 CET - до : 27.11.2019 12:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-Y-01012020-11889 50 01.01.2020 - 31.12.2020
Турция - България TR-BG-Y-01012020-11890 50 01.01.2020 - 31.12.2020

Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО

УниКредит Булбанк АД

София, пл."Света Неделя"№ 7

IBAN:BG93UNCR70001521408573

BIC: UNCRBGSF

ДДС №: BG175201304

Краен срок за публикуване на тръжните резултати чрез MMS: 27.11.2019 14:30

Краен срок за публикуване на тръжните резултати чрез MMS: 28.11.2019 14:30

Краен срок за публикуване на тръжните резултати чрез MMS: за м.януари 2020: 03.12.2019 23:00