1
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 18.06.2019 00:22:55

MW%
АЕЦ 2094   51.51%
Кондензационни ТЕЦ 958   23.57%
Топлофикационни ТЕЦ 198   4.87%
Заводски ТЕЦ 114   2.80%
ВЕЦ 351   8.63%
Малки ВЕЦ 208   5.12%
ВяЕЦ 120   2.95%
ФЕЦ 0   0.00%
Био ТЕЦ 22   0.54%
Товар на РБ3391

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.