1
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 17.01.2019 07:19:13

MW%
АЕЦ 2083   33.84%
Кондензационни ТЕЦ 2939   47.74%
Топлофикационни ТЕЦ 412   6.69%
Заводски ТЕЦ 161   2.62%
ВЕЦ 422   6.86%
Малки ВЕЦ 83   1.35%
ВяЕЦ 32   0.52%
ФЕЦ 0   0.00%
Био ТЕЦ 24   0.39%
Товар на РБ5783

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.