52
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 15.08.2018 16:22:04

MW%
АЕЦ 2043   35.10%
Кондензационни ТЕЦ 2263   38.88%
Топлофикационни ТЕЦ 225   3.87%
Заводски ТЕЦ 145   2.49%
ВЕЦ 321   5.51%
Малки ВЕЦ 212   3.64%
ВяЕЦ 99   1.70%
ФЕЦ 490   8.42%
Био ТЕЦ 23   0.40%
Товар на РБ4566

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.