Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 02.06.2020 18:01:57

MW%
АЕЦ 2063   45.11%
Кондензационни ТЕЦ 1333   29.15%
Топлофикационни ТЕЦ 143   3.13%
Заводски ТЕЦ 87   1.90%
ВЕЦ 446   9.75%
Малки ВЕЦ 234   5.12%
ВяЕЦ 67   1.47%
ФЕЦ 176   3.85%
Био ТЕЦ 24   0.52%
Товар на РБ3847

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.