1
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 23.02.2020 13:18:28

MW%
АЕЦ 2158   39.64%
Кондензационни ТЕЦ 1882   34.57%
Топлофикационни ТЕЦ 396   7.27%
Заводски ТЕЦ 121   2.22%
ВЕЦ 10   0.18%
Малки ВЕЦ 96   1.76%
ВяЕЦ 219   4.02%
ФЕЦ 532   9.77%
Био ТЕЦ 30   0.55%
Товар на РБ4683

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.