234
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 18.06.2018 23:56:34

MW%
АЕЦ 2043   42.43%
Кондензационни ТЕЦ 1485   30.84%
Топлофикационни ТЕЦ 201   4.17%
Заводски ТЕЦ 131   2.72%
ВЕЦ 485   10.07%
Малки ВЕЦ 273   5.67%
ВяЕЦ 175   3.63%
ФЕЦ 0   0.00%
Био ТЕЦ 22   0.46%
Товар на РБ3686

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.