234
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 17.03.2018 06:12:40

MW%
АЕЦ 2099   51.79%
Кондензационни ТЕЦ 751   18.53%
Топлофикационни ТЕЦ 292   7.20%
Заводски ТЕЦ 129   3.18%
ВЕЦ 222   5.48%
Малки ВЕЦ 240   5.92%
ВяЕЦ 297   7.33%
ФЕЦ 0   0.00%
Био ТЕЦ 23   0.57%
Товар на РБ3507

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.