1
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС



   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 19.11.2019 12:59:34

MW%
АЕЦ 2152   41.66%
Кондензационни ТЕЦ 2214   42.86%
Топлофикационни ТЕЦ 312   6.04%
Заводски ТЕЦ 143   2.77%
ВЕЦ 39   0.75%
Малки ВЕЦ 115   2.23%
ВяЕЦ 21   0.41%
ФЕЦ 151   2.92%
Био ТЕЦ 19   0.37%
Товар на РБ4436

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.




English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.