1
Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 19.08.2019 05:06:45

MW%
АЕЦ 2095   52.61%
Кондензационни ТЕЦ 1426   35.81%
Топлофикационни ТЕЦ 207   5.20%
Заводски ТЕЦ 135   3.39%
ВЕЦ 9   0.23%
Малки ВЕЦ 83   2.08%
ВяЕЦ 8   0.20%
ФЕЦ 0   0.00%
Био ТЕЦ 19   0.48%
Товар на РБ2950

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.