Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 05.12.2020 20:19:02

MW%
АЕЦ 2099   35.46%
Кондензационни ТЕЦ 2191   37.01%
Топлофикационни ТЕЦ 399   6.74%
Заводски ТЕЦ 142   2.40%
ВЕЦ 873   14.75%
Малки ВЕЦ 82   1.39%
ВяЕЦ 109   1.84%
ФЕЦ 0   0.00%
Био ТЕЦ 25   0.42%
Товар на РБ5233

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.