Диспечиране » Оперативни данни » Работа на ЕЕС   Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 03.08.2020 12:39:35

MW%
АЕЦ 2098   44.70%
Кондензационни ТЕЦ 1346   28.68%
Топлофикационни ТЕЦ 198   4.22%
Заводски ТЕЦ 118   2.51%
ВЕЦ 128   2.73%
Малки ВЕЦ 98   2.09%
ВяЕЦ 95   2.02%
ФЕЦ 590   12.57%
Био ТЕЦ 22   0.47%
Товар на РБ4084

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.