1
Пренос » Ценоразпис за услугата Присъединяване

 

Ценоразпис


за извършване на услугата „Проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти
на производители към електропреносната мрежа”, утвърден от КВЕР с Решение № Ц-27 от 28.07.2016г.

 

Наименование на услугата Цена без ДДС, лв. ДДС , лв. Цена с ДДС, лв.
Присъединяване на клиенти 0-ва и 1-ва категория потребители
1 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност до 15 MVA включително. 4 800 960 5 760
2 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност над 15 MVA до 100 MVA включително. 5 480 1 096 6 576
3 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност над 100 MVA. 7 410 1 482 8 892
    2-ра категория потребители
1 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност до 15 MVA включително. 4 800 960 5 760
2 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност над 15 MVA до 100 MVA включително. 5 480 1 096 6 576
3 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност над 100 MVA. 7 410 1 482 8 892
    3-та категория потребители
1 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност до 15 MVA включително. 4 470 894 5 364
2 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност над 15 MVA до 100 MVA включително. 4 980 996 5 976
3 Проучване на условията и начина на присъединяване на клиенти с предоставена мощност над 100 MVA. 6 500 1 300 7 800
Присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия
1 Присъединяване на термични централи и централи с комбиниран цикъл
1.1 Проучване на условията и начина на присъединяване на термични централи и централи с комбиниран цикъл с обща инсталирана генераторна мощност до 15MVA включително. 6 830 1 366 8 196
1.2 Проучване на условията и начина на присъединяване на термични централи и централи с комбиниран цикъл с обща инсталирана генераторна мощност над 15MVA до 100MVA включително. 15 120 3 024 18 144
1.3 Проучване на условията и начина на присъединяване на термични централи и централи с комбиниран цикъл с обща инсталирана генераторна мощност над 100MVA. 40 810 8 162 48 972
2 Присъединяване на електрически централи от ВЕИ
2.1 Проучване за присъединяване на електрически централи от ВЕИ с обща инсталирана генераторна мощност до 15MW включително. 6 540 1 308 7 848
2.2 Проучване за присъединяване на електрически централи от ВЕИ с обща инсталирана генераторна мощност над 15MW до 50MW включително. 14 660 2 932 17 592
2.3. Проучване за присъединяване на електрически централи от ВЕИ с обща инсталирана генераторна мощност над 50MW. 40 400 8 080 48 480

Ценоразпис за услугата ПрисъединяванеEnglish
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.