Участието на ЕСО в платформата “Bulgaria Wants You”

През април месец, 2022 година, ЕСО стана част от платформата Bulgaria Wants You. Дружеството ще има възможност да публикува обяви за работа с помощта на сайта. Платформата е частна инициатива, която обединява в един сайт, освен възможностите за работа, но и информация за стандарта, условията, средата и начина на живот в региона на бъдещата им месторабота. Целта на проекта е да привлече български граждани от чужбина, както и да задържи българите в страната на местния трудов пазар, като публикува свободни позиции за работа във водещи български компании.