Контакти

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
гр. София 1618
район Витоша
бул. „Цар Борис III” № 201,
Деловодство тел.: +359 2 9696 884, +359 2 9696 887
Деловодство Обществени поръчки тел.: +359 2 9696 862
факс: +359 2 9626 129,
e-mail: eso@eso.bg

"Гореща телефонна линия" за постъпване на
информация за сигнали за корупция
+359 2 9963 965,
e-mail: anticorruption@eso.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
бул. „Цар Борис III” № 201,     тел. +359 2 9696 802
ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ
бул. „Цар Борис III” № 201,     тел. +359 2 9696 804
ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
бул. „Цар Борис III” № 201,     тел. +359 2 9696 804
ДИРЕКЦИЯ ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
бул. „Цар Борис III” № 201,     тел. +359 2 9691 376
ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛНО ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ
ул. Веслец № 8,     тел. +359 2 9213 783
ДИРЕКЦИЯ ПЛАНИРАНЕ, РАЗВИТИЕ И АПМ
бул. „Цар Борис III” № 201,     тел. +359 2 9696 756
УПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР
бул. „Цар Борис III” № 201,     тел. +359 2 9691 302
Отдел КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИ ЗА МРЕЖОВИ УСЛУГИ
бул. „Цар Борис III” № 201,     тел. +359 2 9691 397

 

 

Информация за технически проблеми и въпроси относно сайта, моля изпращайте на адрес: webmaster@eso.bg