Последни новини

ЕСО възстанови на пазарните участници финансовия излишък на преносния оператор, реализиран от функционирането на балансиращия пазар на 19.05.2024 г.
12.07.2024

Съобщения

Ограничение на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
11.07.2024

Списание Енергетика - Електроенергийни ракурси

Специализирано издание на ЕСО ЕАД

Търгове и конкурси

Търгове и конкурси за добив и продажба на дървесина в имоти, горска територия с учредени вещни права в полза на ЕСО ЕАД.

Профил на купувача

Списък с обществени поръчки и квалификационни системи, пазарна консултация, предварителни обявления

Електроенергиен пазар

За свободния избор с грижа и отговорност!

Присъединяване

Регистри по ЗЕВИ и присъединени обекти към мрежата при временна схема за достъп

Кариери

Стани част от екипа на Електроенергиен системен оператор.

Електроенергиен системен оператор

Дейност

    Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно координиране и управление на електроенергийната система на Република България. Осигурява експлоатацията, поддръжката, ремонта и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. Отговаря за съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа и работи за обединение на електроенергийните пазари в района.

Централно диспечерско управление

Финанси и бюджет

Либерализиран пазар;
Спомагателни услуги;
Докладване по REMIT.

Пренос

С грижа осигуряваме достигането на електроенергията до Вас

Инвестиции

Инвестираме усилия за гарантиране електроенергийната сигурност и свързаност на България

Измерване и информационни технологии

Предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа.

Развитие на пазара

Чрез интеграция към зелено бъдеще

МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Всички проекти

  • ЕСО ЕАД има стратегическа роля за изпълнение на националните цели в енергийния сектор до 2030 г и в по-дългосрочен хоризонт до 2050. Компанията се развива в четири основни направления: модернизация и дигитализация, иновации, киберсигурност и развитие на човешкия капитал. Част от ефективния подход при определяне на конкретните дейности за постигане на целите са участията на дружеството в международни проекти и инициативи и изпълнението на дейности, финансирани от национални, европейски и други международни програми.
Почивно дело

ПД Енерго-2

    Почивен дом „Енерго-2“ е разположен в централната част на слънчевия курорт „Златни пясъци“. Станцията е с прекрасно местоположение – само на 500 метра от плажа, закътана в прегръдката на красив парк. Атмосферата на тишина, спокойствие и уют гостоприемно обещават една пълноценна почивка до морския бряг.
    Уникалното местоположение на почивната станция „Енерго-2“ в курорта „Златни пясъци“ предоставя възможност на гостите да разнообразят почивката си с разходка до средновековния скален Аладжа манастир и Природен парк „Златни пясъци“, до морската столица на България – град Варна и още много красиви кътчета на Северното Черноморие.

Успехът следва успеха!

За нас

Срещнете нашия екип

Електроенергийният системен оператор е независимият електропреносен оператор на Република България, ангажиран с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение на страната. Електропреносният оператор отговорно и професионално гарантира сигурното, надеждно и непрекъснато електроснабдяване на страната, управлява транзита на потоците на електрическа енергия през територията на България и паралелната работа с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа. Дружеството управлява електропреносната система на страната и осигурява нейното балансирано и качествено функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

ЕСО ЕАД е еднолично търговско дружество с едноличен собственик на капитала Българския енергиен холдинг ЕАД, конституирано с решение на Софийския градски съд от 4 януари 2007 година. Дружеството е носител на лицензия за пренос на електрическа енергия № Л-419-04/18.12.2013г. издадена с Решение № Р-205 от 18.12.2013г. на ДКЕВР. С решение С-5/30.07.2015 г. и Решение С-7/05.11.2015 г., КЕВР сертифицира ЕСО ЕАД като независим преносен оператор на електропреносната система на Република България.

Екип

Управлението на ЕСО ЕАД е двустепенно организирано и се осъществява от Надзорен съвет и от Управителен съвет, в чийто състав е изпълнителният директор в качеството си на изпълнителен член. Независимият преносен оператор стопанисва и поддържа над 15 хиляди километра електропроводни линии и 297 електрически подстанции. Електроенергийният системен оператор и заетите в него експерти се ръководят от стремежа за оптимизиране работата на електропреносната мрежа на страната с реализация на проекти за развиване, модернизиране и изграждане на нови съоръжения. Целта на инвестиционната политика на преносния оператор е гарантиране на ефективното и качествено функциониране на електроенергийната система на България.

Надзорен съвет

Александър Тричков Евден Николов Костадин Попов Пламен Радонов Андрей Вълчев Илиян Скарлатов Никола Алимански
Управителен съвет

Антон Славов Ангелин Цачев Пламен Йорданов

Контакти

Деловодство:

+359 2 9696 884,

+359 2 9696 887

Адрес

Централно управление

бул. „Цар Борис III” № 201,

гр. София 1618

 .

Работно време

понеделник - петък

8:00 - 17:00

 .

 .