ЕСО подкрепи Професионалната гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви"

ЕСО участва с щанд по инициативата „Магазин на професиите“ в град Хасково и подкрепи Професионалната гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви", с която е партньор по програмата на дружеството за дуално обучение на възпитаници от средните професионални училища в страната.

Инициативата „Магазин на професиите“ се реализира по националната програма за работа с родителите, чрез представяне на професии, родителите и децата да могат по-лесно да се ориентират в бъдещото развитие на подрастващите. Интересът към дуалната система на обучение сред учениците и родителите е голям, като по този начин учениците от първи гимназиален етап получават подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване“ в партниращото предприятие.

Тази година в Управление МЕР Хасково съвместно с ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви" ще се обучават 5 ученици по специалността „Електрообзавеждане на производството“ съгласно договор между ЕСО ЕАД и партниращото училище, учениците от 11. клас имат по 2 работни дни седмично практическо обучение, а учениците от 12. клас - по 3 работни дни седмично. Учебните програми и планове са утвърдени от МОН, като се придобива професия „електротехник“. По молба от ръководството на училището на фасадата на училището се постави транспарант за партньорството на училището с ЕСО.