Изложение в ПГ Капитан Петко войвода – град Димитровград

Изложение в ПГ Капитан Петко войвода – Димитровград със седмокласници от града. Изложението имаше за цел за разясни на бъдещи потенциални ученици особеностите на обучението в професионалната гимназия, предметите, извънкласните програми, подготовката за прием, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура.

Учениците от 8, 9 и 10 клас на училището присъстваха на кратки открити уроци и запознаха с резултатите на училището бъдещите си съучениците.

ЕСО ЕАД присъства като партньор съвместно с EVN клон Димитровград за дуално обучение по Професионалното направление "Електротехника и енергетика".