В подстанция "София-запад" 400/110 kV ученици от 10 клас на Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров

В рамките на програмата за дуално обучение на ЕСО се проведе посещение на учениците в 10 клас от специалност „Електрообзавеждане на производството“ от Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ в подстанция "София-запад" 400/110 kV.


През учебната 2022/2023 вече в 11 клас, 9 ученика ще стартират с дуално обучение и сключване на трудов договор с ЕСО. Разпределени ще бъдат в Управление МЕР София град и Управление МЕР София област.