В подстанция "Златен рог" ученици от 10 клас на ямболската ПТГ "Иван Райнов"

ЕСО проведе дни на отворените врати за учениците от 10 клас на ямболската ПТГ "Иван Райнов" в подстанция "Златен рог" на дружеството.

Колегите от отдел Ямбол направиха първо презентация в зала, а после на терен в подстанция „Златен рог“, където разясниха дейността и работата на дружеството. В края на деня ръководството на училището организира родителска между ЕСО, родители на ученици от 10 клас от специалност „Електрообзавеждане на производството“ и учители по специалните предмети, на която им се презентира преимуществото да си ученик дуално обучение в дружеството.

Предстои през учебната 2022/2023 вече в 11 клас, 7 ученика от специалност „Електрообзавеждане на производството“ ще стартират с трудов договор с ЕСО. Разпределени ще бъдат в Управление МЕР Бургас, отдел Ямбол.