В подстанция 400 kV Пловдив ученици от 12 клас на Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

ЕСО проведе дни на отворените врати в ПГЕЕ Пловдив като част от програмата на дружеството „Училище за енергетици – мястото където да бъдеш“. Един от сегментите на програмата е дуалното обучение, което дава възможност на учениците да добият реален професионален опит в структурите на дружеството.

В професионално училище по електротехника и електроника в град Пловдив специалистите на дружеството подредиха специален щанд и запознаха възпитаниците на гимназията с дейността на ЕСО. В рамките на инициативата ученици от 12 клас на професионалното училище по електротехника и електроника Пловдив посетиха подстанция 400 kV Пловдив на ЕСО и се запознаха със спецификата на работа на съоръжението на терен.

По време на посещението си, под ръководството на експерти на дружеството, учениците получиха инструкции за дейностите, които се извършват в диспечерската зала на подстанцията, за принципите на работа на разпределителните уредби, характеристиките на релейната защита. Целта на дуалната програма за обучение на гимназисти в структурите на ЕСО е да подпомогне професионалното образование и придобиване на практически опит в реална работна среда от млади хора, интересуващи се от областта на енергетиката.

Дуалното обучение дава възможност на учениците да приложат на практика теоретичните знания придобити в класната стая. След приключването на програмата, учениците получават възможност за кариерно развитие в дружеството, както и шанс за подкрепа от стипендиантската програма на ЕСО.