Регистър на желаещите да се присъединят към мрежата при временна схема на достъп

вх. №

Дата и час на подаване

Присъединяване към преносна или разпределителна мрежа

Ниво на напрежение, kV

Заявена мощност, MW

Допустимост

Решение

Изпратен анекс

Разрешена мощност, MW

1 ЕСО-10018#9 23.05.2023 14:38:05 Електроразпределителна мрежа 20 1 Не Не Не 0
2 ЕСО-10056#14 29.06.2023 12:59:16 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
3 ЕСО-7745#14 29.06.2023 13:08:08 Електроразпределителна мрежа 20 0.958 Да Да Да 0.958
4 ЕСО-11353 #11 10.07.2023 16:44:47 Електропреносна мрежа 110 60 Да Да Да 60
5 ЕСО-10226#11 18.07.2023 13:50:10 Електроразпределителна мрежа 20 3 Да Да Да 3
6 ЕСО-1968#7 19.07.2023 13:42:04 Електроразпределителна мрежа 20 0.79897 Да Да Да 0.79897
7 ЕСО-1670#11 19.07.2023 13:54:20 Електроразпределителна мрежа 20 0.83712 Да Да Да 0.84
8 ЕСО-88#11 24.07.2023 14:18:36 Електроразпределителна мрежа 20 0.65 Не Не Не 0
9 ЕСО-7406#19 02.08.2023 12:18:47 Електроразпределителна мрежа 20 3.99945 Да Да Да 3.99945
10 ЕСО-8664 #11 02.08.2023 13:41:40 Електроразпределителна мрежа 20 4.99 Да Да Да 4.99
11 ЕСО-9660 #14 07.08.2023 08:04:43 Електропреносна мрежа 110 150 Да Да Да 90
12 ЕСО-8431 08.08.2023 08:12:04 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99
13 ЕСО-8432 08.08.2023 08:15:37 Електроразпределителна мрежа 20 5 Да Да Да 5
14 ЕСО-8433 08.08.2023 08:17:27 Електроразпределителна мрежа 20 0.97 Не Не Не 0
15 ЕСО-8434 08.08.2023 08:20:22 Електроразпределителна мрежа 20 3 Да Да Да 3
16 ЕСО-8435 08.08.2023 08:23:50 Електроразпределителна мрежа 20 4 Да Да Да 4
17 ЕСО-8436 08.08.2023 08:25:38 Електроразпределителна мрежа 20 4 Да Да Да 4
18 ЕСО-8437 08.08.2023 08:27:58 Електроразпределителна мрежа 20 2.5 Да Да Да 2.5
19 ЕСО-8454 08.08.2023 12:15:36 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
20 ЕСО-8455 08.08.2023 12:17:35 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
21 ЕСО-8456 08.08.2023 12:19:15 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
22 ЕСО-4049 #17 08.08.2023 13:01:24 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
23 ЕСО-8108#2 15.08.2023 11:54:34 Електроразпределителна мрежа 20 2.7 Да Да Да 2.7
24 ЕСО-9805#6 16.08.2023 16:24:42 Електропреносна мрежа 400 240 Да Да Да 240
25 ЕСО-8802 16.08.2023 16:25:36 Електроразпределителна мрежа 20 0.65 Да Да Да 0.65
26 ЕСО-335 #4 23.08.2023 16:49:20 Електропреносна мрежа 20 5 Да Да Да 5
27 ЦУ-ЕСО-5638 #2 26.08.2023 14:58:32 Електропреносна мрежа 110 30 Да Да Да 30
28 ЕСО-2954#9 28.08.2023 14:56:19 Електроразпределителна мрежа 20 0.999 Не Не Не 0
29 ЕСО-1796 #21 29.08.2023 09:28:28 Електропреносна мрежа 6 10 Да Да Да 10
30 ЕСО-829#11 01.09.2023 12:25:15 Електроразпределителна мрежа 20 0.52 Не Не Не 0
31 ЕСО-8108#3 12.09.2023 13:26:14 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
32 ЕСО-3125 #7 14.09.2023 11:41:58 Електроразпределителна мрежа 20 0.9 Да Да Да 0.9
33 ЕСО-8733 #58 18.09.2023 16:29:34 Електропреносна мрежа 110 150 Да Да Да 150
34 ЕСО-4718 #19 04.10.2023 14:41:01 Електропреносна мрежа 110 50 Да Да Да 0
35 ЕСО-1365#6 06.10.2023 08:08:36 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
36 ЕСО-580#14 06.10.2023 08:16:00 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
37 ЕСО-8578 08.10.2023 13:57:24 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
38 ЕСО-8579 08.10.2023 14:00:23 Електроразпределителна мрежа 20 0.5 Да Да Да 0.5
39 ЕСО-8592 08.10.2023 16:30:58 Електроразпределителна мрежа 20 1.865 Не Не Не 0
40 ЕСО-11463 #22 11.10.2023 15:12:31 Електропреносна мрежа 110 150 Не Не Не 0
41 ЕСО-8108#5 23.10.2023 09:05:12 Електроразпределителна мрежа 20 0.325 Не Не Не 0
42 ЕСО-8108#6 23.10.2023 09:08:59 Електроразпределителна мрежа 20 0.3 Не Не Не 0
43 ЕСО-693#15 23.10.2023 15:05:10 Електроразпределителна мрежа 20 0.69 Не Не Не 0
44 ЕСО-11135 24.10.2023 14:46:35 Електроразпределителна мрежа 20 0.4 Да Да Да 0.4
45 ЕСО-8108#7 26.10.2023 09:04:34 Електроразпределителна мрежа 20 0.6 Да Да Да 0.6
46 ЕСО-1668#46 02.11.2023 13:02:10 Електропреносна мрежа 110 40 Да Да Да 40
47 ЕСО-684#7 03.11.2023 13:46:43 Електропреносна мрежа 110 79.5 Да Да Да 79.5
48 ЕСО-1036#7 06.11.2023 14:27:09 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99
49 ЕСО-325#7 07.11.2023 14:39:01 Електроразпределителна мрежа 20 0.3 Не Не Не 0
50 ЕСО-11386#4 08.11.2023 13:30:25 Електроразпределителна мрежа 20 0.752 Да Да Да 0.75
51 ЕСО-693#16 08.11.2023 13:33:53 Електроразпределителна мрежа 20 0.69 Не Не Не 0
52 ЕСО-10056#18 08.11.2023 13:41:22 Електроразпределителна мрежа 20 5 Да Да Да 5
53 ЕСО-1169#12 08.11.2023 13:53:45 Електроразпределителна мрежа 20 3.696 Да Да Да 3.7
54 ЕСО-1372#12 20.11.2023 14:38:31 Електроразпределителна мрежа 20 5 Да Да Да 5
55 ЕСО-7009#14 27.11.2023 14:22:36 Електроразпределителна мрежа 20 4.5 Да Да Да 4.5
56 ЕСО-2678#15 29.11.2023 14:50:34 Електроразпределителна мрежа 20 0.5 Да Да Да 0.5
57 ЕСО-10056#21 30.11.2023 14:55:17 Електроразпределителна мрежа 20 1.6 Да Да Да 1.6
58 ЕСО-12791 01.12.2023 11:18:25 Електроразпределителна мрежа 20 1.05 Да Да Да 1.05
59 ЕСО-13021 05.12.2023 15:05:34 Електроразпределителна мрежа 20 0.234 Не Не Не 0
60 ЕСО-9952#10 06.12.2023 14:34:35 Електроразпределителна мрежа 20 2.3 Да Да Да 2.3
61 ЕСО-6256#8 07.12.2023 14:07:54 Електроразпределителна мрежа 20 2 Не Не Не 0
62 ЕСО-1686#19 11.12.2023 14:20:07 Електроразпределителна мрежа 20 2.9 Да Да Да 2.9
63 ЕСО-6837#16 18.12.2023 12:44:57 Електроразпределителна мрежа 20 0.31944 Да Да Да 0.31944
64 ЕСО-7409#6 22.12.2023 14:37:04 Електроразпределителна мрежа 20 0.925 Не Не Не 0
65 ЕСО-10630#8 28.12.2023 13:54:44 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
66 ЕСО-7009#17 12.01.2024 15:28:00 Електроразпределителна мрежа 20 4.5 Да Да Да 4.5
67 ЕСО-11024#17 12.01.2024 15:35:47 Електроразпределителна мрежа 20 3 Да Да Да 3
68 ЕСО-850#14 16.01.2024 12:38:05 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
69 ЕСО-3527#16 24.01.2024 12:45:36 20 0.99792 Да Да Да 0.99792
70 ЕСО-6221#18 26.01.2024 14:09:50 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
71 ЕСО-9903#9 26.01.2024 15:19:01 Електроразпределителна мрежа 20 3.7632 Да Да Да 3.7632
72 ЕСО-5207#13 29.01.2024 10:08:09 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
73 ЕСО-802#12 05.02.2024 13:01:28 Електроразпределителна мрежа 20 0.49 Да Да Да 0.49
74 ЕСО-860#12 05.02.2024 13:10:49 Електроразпределителна мрежа 20 7.8 Не Не Не 0
75 ЕСО-5045#9 08.02.2024 10:52:11 Електроразпределителна мрежа 20 0.992 Да Да Да 0.992
76 ЕСО-5231#12 13.02.2024 12:05:38 Електроразпределителна мрежа 20 0.5 Да Да Да 0.5
77 ЕСО-6221#21 13.02.2024 12:11:12 Електроразпределителна мрежа 20 1.6 Да Да Да 1.6
78 ЕСО-6081#14 13.02.2024 12:20:46 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
79 ЕСО-10205#10 14.02.2024 13:03:33 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
80 ЕСО-7619#12 15.02.2024 12:16:50 Електроразпределителна мрежа 20 1.5 Не Не Не 0
81 ЕСО-4597#10 15.02.2024 14:28:37 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99
82 ЕСО-10213#41 22.02.2024 12:35:47 Електроразпределителна мрежа 20 4.95 Да Да Да 4.95
83 ЕСО-4396#7 27.02.2024 14:40:48 Електроразпределителна мрежа 20 0.4995 Да Да Да 0.4995
84 ЕСО-7546#9 27.02.2024 14:47:21 Електроразпределителна мрежа 20 4.999 Да Да Да 4.999
85 ЕСО-4150#8 05.03.2024 11:51:31 Електроразпределителна мрежа 20 1.9998 Да Да Да 1.9998
86 ЕСО-2725 05.03.2024 14:44:21 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
87 ЕСО-13217#11 11.03.2024 12:18:51 Електроразпределителна мрежа 20 3 Да Да Да 3
88 ЕСО-2994 12.03.2024 14:36:39 Електроразпределителна мрежа 20 2.7984 Да Да Да 2.9784
89 ЕСО-10213#43 14.03.2024 11:41:05 Електроразпределителна мрежа 20 3.6 Не Не Не 0
90 ЕСО-10218#11 14.03.2024 11:51:33 Електроразпределителна мрежа 20 0.9999 Да Да Да 0.9999
91 ЕСО-3145 15.03.2024 15:26:04 Електроразпределителна мрежа 20 0.308 Да Да Да 0.308
92 ЕСО-1181#12 18.03.2024 12:44:33 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99
93 ЕСО-227#11 18.03.2024 13:12:42 Електроразпределителна мрежа 20 2.5 Да Да Да 2.5
94 ЕСО-5960#6 21.03.2024 14:14:31 Електроразпределителна мрежа 20 14.85 Да Да Да 14.85
95 ЕСО-10413#11 21.03.2024 14:31:21 Електроразпределителна мрежа 20 0.7 Да Да Да 0.7
96 ЕСО-830#8 26.03.2024 14:09:18 Електроразпределителна мрежа 20 5 Да Да Да 5
97 ЕСО-10324#10 29.03.2024 14:34:05 Електроразпределителна мрежа 20 2.9 Да Да Да 2.9
98 ЕСО-1164#11 29.03.2024 14:52:01 Електроразпределителна мрежа 20 0.99954 Да Да Да 0.99954
99 ЕСО-3877#10 02.04.2024 14:37:38 Електроразпределителна мрежа 20 0.05 Да Да Да 0.05
100 ЕСО-3735 02.04.2024 14:51:42 Електроразпределителна мрежа 20 0.5 Да Да Да 0.5
101 ЕСО-3736 02.04.2024 14:53:18 Електроразпределителна мрежа 20 2.525 Да Да Да 2.525
102 ЕСО-7214#11 03.04.2024 13:31:45 Електроразпределителна мрежа 20 3.63 Да Да Да 3.63
103 ЕСО-3883 05.04.2024 10:02:52 Електроразпределителна мрежа 20 0.8 Да Да Да 0.8
104 ЕСО-10379#16 09.04.2024 09:48:40 Електроразпределителна мрежа 20 0.6 Да Да Да 0.6
105 ЕСО-5029#10 17.04.2024 13:17:40 Електроразпределителна мрежа 20 0.9 Не Не Не 0.9
106 ЕСО-12053#14 15.05.2024 10:01:14 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99
107 ЕСО-9046#13 20.05.2024 14:34:26 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
108 ЕСО-10344#16 30.05.2024 13:18:49 Електроразпределителна мрежа 20 4.9994 Да Да Да 4.9994
109 ЕСО-5375#3 05.06.2024 10:55:03 Електропреносна мрежа 110 80 Да Да Да 80