Регистър на желаещите да се присъединят към мрежата при временна схема на достъп

вх. №

Дата и час на подаване

Присъединяване към преносна или разпределителна мрежа

Ниво на напрежение, kV

Заявена мощност, MW

Допустимост

Решение

Изпратен анекс

Разрешена мощност, MW

1 ЕСО-829#11 09.01.2023 12:25:15 Електроразпределителна мрежа 20 0.52 Не Не Не 0
2 ЕСО-7009#17 12.01.2023 15:28:00 Електроразпределителна мрежа 20 4.5 Да Да Да 4.5
3 ЕСО-11024#17 12.01.2023 15:35:47 Електроразпределителна мрежа 20 3 Да Да Да 3
4 ЕСО-850#14 16.01.2023 12:38:05 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
5 ЕСО-10018#9 23.05.2023 14:38:05 Електроразпределителна мрежа 20 1 Не Не Не 0
6 ЕСО-10056#14 29.06.2023 12:59:16 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 8.6
7 ЕСО-7745#14 29.06.2023 13:08:08 Електроразпределителна мрежа 20 0.958 Да Да Да 0.958
8 ЕСО-11353 #11 10.07.2023 16:44:47 Електропреносна мрежа 110 60 Да Да Да 60
9 ЕСО-10226#11 18.07.2023 13:50:10 Електроразпределителна мрежа 20 3 Да Да Да 3
10 ЕСО-1968#7 19.07.2023 13:42:04 Електроразпределителна мрежа 20 0.79897 Да Да Да 0.79897
11 ЕСО-1670#11 19.07.2023 13:54:20 Електроразпределителна мрежа 20 0.83712 Да Да Да 0.84
12 ЕСО-88#11 24.07.2023 14:18:36 Електроразпределителна мрежа 20 0.65 Не Не Не 0
13 ЕСО-7406#19 02.08.2023 12:18:47 Електроразпределителна мрежа 20 3.99945 Да Да Да 3.99945
14 ЕСО-8664 #11 02.08.2023 13:41:40 Електроразпределителна мрежа 20 4.99 Да Да Да 4.99
15 ЕСО-9660 #14 07.08.2023 08:04:43 Електропреносна мрежа 110 150 Да Да Да 90
16 ЕСО-8431 08.08.2023 08:12:04 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99
17 ЕСО-8432 08.08.2023 08:15:37 Електроразпределителна мрежа 20 5 Да Да Да 5
18 ЕСО-8433 08.08.2023 08:17:27 Електроразпределителна мрежа 20 0.97 Не Не Не 0
19 ЕСО-8434 08.08.2023 08:20:22 Електроразпределителна мрежа 20 3 Да Да Да 3
20 ЕСО-8435 08.08.2023 08:23:50 Електроразпределителна мрежа 20 4 Да Да Да 4
21 ЕСО-8436 08.08.2023 08:25:38 Електроразпределителна мрежа 20 4 Да Да Да 4
22 ЕСО-8437 08.08.2023 08:27:58 Електроразпределителна мрежа 20 2.5 Да Да Да 2.5
23 ЕСО-8454 08.08.2023 12:15:36 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
24 ЕСО-8455 08.08.2023 12:17:35 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
25 ЕСО-8456 08.08.2023 12:19:15 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
26 ЕСО-4049 #17 08.08.2023 13:01:24 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
27 ЕСО-8108#2 15.08.2023 11:54:34 Електроразпределителна мрежа 20 2.7 Да Да Да 2.7
28 ЕСО-9805#6 16.08.2023 16:24:42 Електропреносна мрежа 400 240 Да Да Да 240
29 ЕСО-8802 16.08.2023 16:25:36 Електроразпределителна мрежа 20 0.65 Да Да Да 0.65
30 ЕСО-335 #4 23.08.2023 16:49:20 Електропреносна мрежа 20 5 Да Да Да 5
31 ЦУ-ЕСО-5638 #2 26.08.2023 14:58:32 Електропреносна мрежа 110 30 Да Да Да 30
32 ЕСО-2954#9 28.08.2023 14:56:19 Електроразпределителна мрежа 20 0.999 Не Не Не 0
33 ЕСО-1796 #21 29.08.2023 09:28:28 Електропреносна мрежа 6 10 Да Да Да 10
34 ЕСО-8108#3 12.09.2023 13:26:14 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
35 ЕСО-3125 #7 14.09.2023 11:41:58 Електроразпределителна мрежа 20 0.9 Да Да Да 0.9
36 ЕСО-8733 #58 18.09.2023 16:29:34 Електропреносна мрежа 110 150 Да Да Да 150
37 ЕСО-4718 #19 04.10.2023 14:41:01 Електропреносна мрежа 110 50 Да Да Да 0
38 ЕСО-1365#6 06.10.2023 08:08:36 Електроразпределителна мрежа 20 4.9 Да Да Да 4.9
39 ЕСО-580#14 06.10.2023 08:16:00 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
40 ЕСО-8578 08.10.2023 13:57:24 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
41 ЕСО-8579 08.10.2023 14:00:23 Електроразпределителна мрежа 20 0.5 Да Да Да 0.5
42 ЕСО-8592 08.10.2023 16:30:58 Електроразпределителна мрежа 20 1.865 Не Не Не 0
43 ЕСО-11463 #22 11.10.2023 15:12:31 Електропреносна мрежа 110 150 Не Не Не 0
44 ЕСО-8108#5 23.10.2023 09:05:12 Електроразпределителна мрежа 20 0.325 Не Не Не 0
45 ЕСО-8108#6 23.10.2023 09:08:59 Електроразпределителна мрежа 20 0.3 Не Не Не 0
46 ЕСО-693#15 23.10.2023 15:05:10 Електроразпределителна мрежа 20 0.69 Не Не Не 0
47 ЕСО-11135 24.10.2023 14:46:35 Електроразпределителна мрежа 20 0.4 Да Да Да 0.4
48 ЕСО-8108#7 26.10.2023 09:04:34 Електроразпределителна мрежа 20 0.6 Да Да Да 0.6
49 ЕСО-1668#46 02.11.2023 13:02:10 Електропреносна мрежа 110 40 Да Да Да 40
50 ЕСО-684#7 03.11.2023 13:46:43 Електропреносна мрежа 110 79.5 Да Да Да 79.5
51 ЕСО-1036#7 06.11.2023 14:27:09 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99
52 ЕСО-325#7 07.11.2023 14:39:01 Електроразпределителна мрежа 20 0.3 Не Не Не 0
53 ЕСО-11386#4 08.11.2023 13:30:25 Електроразпределителна мрежа 20 0.752 Да Да Да 0.75
54 ЕСО-693#16 08.11.2023 13:33:53 Електроразпределителна мрежа 20 0.69 Не Не Не 0
55 ЕСО-10056#18 08.11.2023 13:41:22 Електроразпределителна мрежа 20 5 Да Да Да 5
56 ЕСО-1169#12 08.11.2023 13:53:45 Електроразпределителна мрежа 20 3.696 Да Да Да 3.7
57 ЕСО-1372#12 20.11.2023 14:38:31 Електроразпределителна мрежа 20 5 Да Да Да 5
58 ЕСО-7009#14 27.11.2023 14:22:36 Електроразпределителна мрежа 20 4.5 Да Да Да 4.5
59 ЕСО-2678#15 29.11.2023 14:50:34 Електроразпределителна мрежа 20 0.5 Да Да Да 0.5
60 ЕСО-10056#21 30.11.2023 14:55:17 Електроразпределителна мрежа 20 1.6 Да Да Да 1.6
61 ЕСО-12791 01.12.2023 11:18:25 Електроразпределителна мрежа 20 1.05 Да Да Да 1.05
62 ЕСО-13021 05.12.2023 15:05:34 Електроразпределителна мрежа 20 0.234 Не Не Не 0
63 ЕСО-9952#10 06.12.2023 14:34:35 Електроразпределителна мрежа 20 2.3 Да Да Да 2.3
64 ЕСО-6256#8 07.12.2023 14:07:54 Електроразпределителна мрежа 20 2 0
65 ЕСО-1686#19 11.12.2023 14:20:07 Електроразпределителна мрежа 20 2.9 Да Да Да 2.9
66 ЕСО-6837#16 18.12.2023 12:44:57 Електроразпределителна мрежа 20 0.31944 Да Да Да 0.31944
67 ЕСО-7409#6 22.12.2023 14:37:04 Електроразпределителна мрежа 20 0.925 Не Не Не 0
68 ЕСО-10630#8 28.12.2023 11:26:10 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
69 ЕСО-3527#16 24.01.2024 12:45:36 20 0.99792 Да Да Да 0.99792
70 ЕСО-6221#18 26.01.2024 14:09:50 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
71 ЕСО-9903#9 26.01.2024 15:19:01 Електроразпределителна мрежа 20 3.7632 Да Да Да 3.7632
72 ЕСО-5207#13 29.01.2024 10:08:09 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
73 ЕСО-802#12 05.02.2024 13:01:28 Електроразпределителна мрежа 20 0.49 Да Да Да 0.49
74 ЕСО-5045#9 08.02.2024 10:52:11 Електроразпределителна мрежа 20 0.992 Да Да Да 0.992
75 ЕСО-5231#12 13.02.2024 12:05:38 Електроразпределителна мрежа 20 0.5 Да Да Да 0.5
76 ЕСО-6221#21 13.02.2024 12:11:12 Електроразпределителна мрежа 20 1.6 Да Да Да 1.6
77 ЕСО-6081#14 13.02.2024 12:20:46 Електроразпределителна мрежа 20 1 Да Да Да 1
78 ЕСО-10205#10 14.02.2024 13:03:33 Електроразпределителна мрежа 20 2 Да Да Да 2
79 ЕСО-7619#12 15.02.2024 12:16:50 Електроразпределителна мрежа 20 1.5 Не Не Не 0
80 ЕСО-4597#10 15.02.2024 14:28:37 Електроразпределителна мрежа 20 0.99 Да Да Да 0.99