Съобщения

ЕСО ЕАД преминава към изцяло дневни тръжни процедури за набавяне на всички оперативни резерви.
24.09.2021 г.

Във връзка с пълното прилагане на чл.6, пар.9 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия, ЕСО ЕАД информира заинтересованите страни за преминаване към провеждане само на дневни тръжни процедури за набавяне на всички нормативно изискуеми оперативни резерви (РПРЧ, РаВРЧ, РрВРЧ (ВЕИ) и РрВРЧ) за управление на електроенергийната система. В тази връзка, месечни тръжни процедури за октомври няма да се провеждат, а отделните дневни тръжни процедури ще стартират от 30.09.2021г. с период на доставка за всеки следващ ден.