Списъци и регистри

Регистър на
търговските участници
Регистър на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групиРегистър на търговските участници регистрирани като координатори на специални балансиращи групиРегистър на търговските участници регистрирани като координатори на комбинирани балансиращи групиРегистър на доставчиците
на балансираща енергия


Регистър на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи

EIC Име Седалище Дата на регистрацияСтатусДоговор Код по чл.100, ал.6 от ЗЕ
1 32XCEZ-TRADE-BG3 Електрохолд Трейд ЕАД гр. София 01.09.2012 ABAL-042/27.06.2019 г. 32X001100101341U
2 32X001100100616M Мост Енерджи АД гр. София 01.08.2013 ABAL-048/02.07.2019 г. 32X001100101513R
3 32X0011001003133 Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гр. София 01.03.2015 WBAL-065/12.07.2019 г. 32X001100101323W
4 32X001100100910M Синергон Енерджи ООД гр. София 01.07.2015 ABAL-024/20.06.2019 г. 32X0011001015941
5 32X001100101073T Енерговиа ЕООД гр. София 25.04.2016 ABAL-033/25.06.2019 г.
6 32X0011001011411 Болкан Лоджик ООД гр. София 21.06.2016 ABAL-039/26.06.2019 г. 32X001100101530R
7 32X001100101224Y Ин Аут Енерджи ООД гр. София 28.12.2016 ABAL-025/20.06.2019 г.
8 32X001100101250X САЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София 30.06.2017 SBAL-026/20.06.2019 г.
9 58XMETENERGY-BGW МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕАД гр. София 19.04.2018 ABAL-021/20.06.2019 г. 32X001100101711N
10 32X001100100373M ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕАД гр. Варна 26.02.2020 ABAL-004/26.02.2020 г. 32X0011001016395
11 32X001100101677Y КЕР ТОКИ ПАУЪР АД гр. София 09.11.2020 ABAL-021/29.10.2020 32X001100101800O
12 32X001100100237U Енерджи МТ EАД гр. София 01.09.2012 ABAL-016/14.06.2019 г. 32X001100101338J
13 32X-EVN-TSEE---K ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп EАД гр. София 01.10.2012 A BAL-026/26.09.2012 г. 32X001100101322Y
14 32XESUPPLY-BGSFK Енерджи Съплай EООД гр. София 01.11.2012 ABAL-060/03.07.2019 г. 32X001100101337L
15 32XENERGYMARKET1 Енерджи Маркет АД гр. София 01.05.2013 ABAL-044/02.07.2019 г. 32X001100101537D
16 32X001100100382L Ритъм-4-ТБ ООД гр. София 01.05.2013 ABAL-052/03.07.2019 г. 32X001100101524M
17 32X001100100270W Загора Енерджи ЕООД гр. Стара Загора 01.11.2013 ABAL-029/21.06.2019 г.
18 32X001100100286H Енерджи Инвест Юръп АД гр. София 01.05.2014 ABAL-032/24.06.2019 г. 32X001100101876S
19 32X0011001004024 Енергео ЕООД гр. София 01.07.2014 ABAL-055/03.07.2019 г. 32X0011001016654
20 32X001100100884Y АСМ Енерджи ООД гр. София 01.08.2014 ABAL-036/26.06.2019 г.
21 32X-NEK-EAD----C Национална Електрическа Компания ЕАД гр. София 02.12.2014 ABAL-023/20.06.2019 г. 32X001100101506O
22 32X001100100932C ТМ-Технолоджи АД гр. Русе 01.07.2015 WBAL-035/26.06.2019 г.
23 32X001100101077L Енерджи Оперейшънс ООД гр. София 01.02.2016 ABAL-054/03.07.2019 г.
24 32X001100101000J Електрохолд Продажби ЕАД гр. София 06.04.2016 ABAL-050/02.07.2019 г. 32X001100101336N
25 32X001100100824F Проакт ООД гр. Варна 25.04.2016 ABAL-046/02.07.2019 г. 32X001100101625G
26 32X0011001003117 ЕСП Златни пясъци ООД гр. Варна 27.04.2016 ABAL-041/26.06.2019 г.
27 32X001100100832G Ел Екс Корпорейшън АД гр. София 12.05.2016 ABAL-051/02.07.2019 г. 32X001100101600W
28 32XAVV-ELEKTRO-C Енерджи Маркет Глобал ООД гр. София 30.05.2016 ABAL-058/03.07.2019 г.
29 32X001100100329P Енергоинвестмънт АД гр. София 02.06.2016 ABAL-022/20.06.2019 г. 32X0011001017820
30 32X001100101165O Пауър Сист ЕООД гр. София 20.07.2016 WBAL-034/25.06.2019 г.
31 32X001100101074R Смарт Енерджи Трейд ЕАД гр. София 17.10.2016 ABAL-037/26.06.2019 г.
32 32X001100101200B Кумер ООД гр. София 20.10.2016 ABAL-057/03.07.2019 г. 32X0011001016298
33 32X001100101219R ЕВН България Електроснабдяване ЕАД гр. Пловдив 24.01.2017 ABAL-068/30.07.2019 г.
34 32X001100101252T Ел Бонус ЕООД гр. София 30.06.2017 ABAL-062/04.07.2019 г. 32X001100101504S
35 32X001100100006C ЛОНИКО ЕООД гр. София 04.01.2018 SBAL-031/21.06.2019 г.
36 32X001100101272N АКТАЕЛ ЕООД гр. София 05.04.2018 ABAL-061/03.07.2019 г.
37 32X001100101308S АРЕСЕНЕРДЖИ ЕООД гр. Варна 19.04.2018 ABAL-018/20.06.2019 г.
38 32X001100100376G СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД гр. София 19.04.2018 ABAL-067/15.07.2019 г. 32X001100102058K
39 32X001100101111A ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД c.Златна панега 09.05.2018 WBAL-027/20.06.2019 г.
40 32XATELBULGARIAO А29 ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. София 06.11.2018 ABAL-030/21.06.2019 г. 32X0011001014937
41 32X0011001014856 СТОК ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. Пещера 24.01.2019 ABAL-038/26.06.2019 г.
42 32X001100101143Y ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД гр. София 08.03.2019 WBAL-011/11.03.2019 г. 32X001100101700S
43 32X001100101534J АРМАКО ЕНЕРДЖИ ЕАД гр. София 11.06.2019 ABAL-015/11.06.2019 г. 32X001100101929X
44 32X001100101545E КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД гр. София 28.06.2019 WBAL-020/20.06.2019 г. 32X0011001015747
45 32X001100101604O ЕНЕКОД ГРИЙН ЕАД гр. София 02.10.2019 ABAL-071/02.10.2019 г. 32X001100101636B
46 32X001100101643E ЕМ ЕН ЕР ДЖИ ЛИМИТИД гр. Никозия 28.04.2020 ABAL-009/28.04.2020 г.
47 32X001100101644C ЕЛНОВА АД гр. София 29.05.2020 ABAL-010/29.05.2020 г. 32X001100101651F
48 32X0011001016565 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД гр. Варна 06.08.2020 ABAL-016/06.08.2020 г.
49 32X001100101191N ЕНЕРГО БОРД ЕООД гр. София 08.12.2020 WBAL-023/19.11.2020
50 32X0011001016581 НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД гр. София 26.05.2021 ABAL-033/21.05.2021 г. 32X001100101703M
51 32X001100101715F ЕНЕРГИЙНИ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД гр. София 21.06.2021 ABAL-038/21.06.2021
52 32X001100101609E ХИДРО ПАУЪР ЮТИЛИТИС ЕООД гр. София 08.09.2021 ABAL-046/08.09.2021 г. 32X001100101725C
53 11XENEUTILITIESP Енемона Ютилитис АД гр. София 01.09.2012 SBAL-023/29.08.2012 г.
54 32X001100100374K Фючър Енерджи ООД гр. София 01.05.2013 SBAL-012/26.04.2013 г.
55 32X0011001008821 Ар Си Пауър Енерджи ООД гр. София 01.02.2014 SBAL-001/21.01.2014 г.
56 32X001100100002K Данс Енерджи ООД гр. София 01.07.2014 SBAL-024/24.06.2014 г.
57 32X001100100723L Тошел 92 ЕООД гр. София 01.05.2015 SBAL-011/30.04.2015 г.
58 32X001100101088G Елпро България ООД гр. София 01.02.2016 SBAL-003/07.01.2016 г.
59 32X001100101085M Кей Ар Джи ЕООД гр. София 01.04.2016 SBAL-011/31.03.2016 г.
60 32X0011001011039 Еско Сървисис ООД гр. София 15.04.2016 SBAL-015/15.04.2016 г.
61 32XAS-LTD------B Аркадия Сървис АД гр. София 25.04.2016 SBAL-017/25.04.2016 г.
62 32X001100101249I ЕНЕРДЖИ ПАУЪР ООД гр. София 14.06.2017 SBAL-007/14.06.2017 г.
63 32X0011001009631 Енекод АД гр. София 04.01.2016 WBAL-056/03.07.2019 г. 32X0011001015917
64 32X0011001007728 Тера Кап ЕООД гр. София 01.02.2016 WBAL-028/21.06.2019 г.
65 32X001100101037X Хидроенерджи Груп ООД гр. София 01.09.2015 WBAL-045/02.07.2019 г.
66 32X0011001003109 Енерго-Про Енергийни услуги EООД гр. Варна 01.10.2012 W BAL-025/26.09.2012 г. 32X0011001013201
67 32X001100100459C Фреа Акспо ООД гр. София 01.03.2013 WBAL-005/27.02.2013 г.
68 32X001100100375I Енергопроект Ютилитис ООД гр. София 01.04.2014 WBAL-004/24.03.2014 г.
69 32X0011001007558 ДИКС 2001-Електроснабдяване ЕООД гр. Ямбол 01.08.2015 WBAL-021/27.07.2015 г.
70 32X001100100427P Ес и и Пауър Трейдинг АД гр. София 01.10.2015 WBAL-028/25.09.2015 г.
71 32X001100100998J Веолия Енерджи България ЕАД гр. София 01.02.2016 WBAL-006/01.02.2016 г.
72 32X001100100376G Ват и Волт ЕМТ АД гр. София 06.04.2016 WBAL-012/05.04.2016 г.
73 32X001100100949W Грийн Уърлд Груп ООД гр. София 14.06.2016 WBAL-024/14.06.2016 г.
74 32X0011001012043 Тинмар Съплай ЕООД гр. София 24.11.2016 WBAL-039/24.11.2016 г.
75 32X001100101259F ДЖИ ВИ АЙ ООД гр. София 08.06.2017 WBAL-005/08.06.2017 г. 32X001100101345M
76 32X0011001013120 ХИДРОЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕООД гр. София 25.04.2018 WBAL-010/25.04.2018 г.
77 32X0011001004121 ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ГРИЙН ЕООД гр. София 06.07.2018 WBAL-014/06.07.2018г.
78 32XTREN--------A ТРЕН ЕООД гр. София 05.11.2019 WBAL-076/05.11.2019 г.
79 32X001100101144W Грийн Енерджи Трейд ООД гр. София 20.06.2016 RBAL-026/20.06.2016 г.
80 32XEFG-AD------N Енергийна Финансова Група АД гр. София 01.09.2012 SBAL-022/24.08.2012 г.
81 32X0011001017464 ЕНЕРДЖИ СТАЙЛ ООД гр. Пловдив 16.12.2021 ABAL-053/16.12.2021 г.
82 32X0011001017618 СОНЕЛ 888 ЕООД гр. София 08.02.2022 ABAL-003/08.02.2022 г.
83 32X0011001018282 СОЛАР СВ ООД гр. Павел баня 11.07.2022 ABAL-019/11.07.2022 г.
84 32X0011001018452 ЕОН БЪЛГАРИЯ 1 ЕООД гр. София 04.08.2022 ABAL-022/04.08.2022 г. 32X0011001018460
85 32X001100101803I ВиК ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕООД гр. София 04.10.2022 ABAL-029/04.10.2022 г.
86 32X001100101873Y ЕНЕРГАМА АД гр. София 12.10.2022 ABAL-030/11.10.2022 г.
87 32X001100101887N ТОПЛИВО ГАЗ ЕООД гр. София 02.12.2022 ABAL-036/02.12.2022 г.
88 32X001100101897K ЕНЕРДЖИ КЕЙ ЕНД ДЖИ ЕООД гр. София 19.12.2022 RBAL-038/19.12.2022 г.
89 32X001100101912D ЕНЕРИ ПОРТФОЛИО ОПТИМИЗЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. София 10.03.2023 ABAL-005/10.03.2023 г. 32X001100101913B
90 32X001100101785V Ф ИНВЕСТ EООД гр. София 18.05.2023 ABAL-016/18.05.2023 г. 32X0011001019440
91 32XEGL-BULGARIAC АКСПО БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. София 07.06.2023 RBAL-018/06.06.2023 г.
92 32X001100101856Y ФАКТОР ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД гр. София 23.06.2023 ABAL-021/21.06.2023 г.
93 32X001100101911F СИГ ЕНЕРДЖИ ООД гр. Благоевград 25.09.2023 RBAL-035/25.09.2023 г.
94 58X-00-E-01-G-E4 ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Бургас 17.10.2023 ABAL-039/17.10.2023 г.
95 58X-136-MIX--GAS МИКС ГАЗ ГРУП ООД гр. София 14.11.2023 ABAL-047/14.11.2023 г.
96 32X001100102038Q ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ЕКСПИРИЪНС ЕООД гр. София 11.04.2024 ABAL-010/01.04.2024 г.
97 32X001100102046R ЛОКЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД гр. София 11.04.2024 ABAL-015/11.04.2024 г.
Дата на последна промяна: 30.04.2024 13:30

ИНДИКАТОРИ ЗА СТАТУС:
R - РЕГИСТРИРАН
A - АКТИВЕН
W - ОТТЕГЛИЛ СЕ
S - ОТСТРАНЕН