Ремонтна програма производствени мощности през 2024 година

 
I. АЕЦ и Кондензационни централи      
Централа План - график Продължителност (дни)
начална дата крайна дата
АЕЦ "Козлодуй"      
Бл. 5 5.5.2024 0:00 16.6.2024 0:00 42
Бл. 6  5.10.2024 0:00 16.11.2024 0:00 42
ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1"      
Бл. 1 5.8.2024 0:00 4.9.2024 0:00 30
Бл. 2 8.9.2024 0:00 30.9.2024 0:00 22
ТЕЦ "Марица Изток 2"      
ТГ 1 17.6.2024 0:00 19.8.2024 0:00 63
ТГ 2 17.6.2024 0:00 29.7.2024 0:00 42
ТГ 3 1.1.2024 0:00 1.9.2024 0:00 244
ТГ 4 26.2.2024 0:00 1.4.2024 0:00 35
Бл.5 1.4.2024 0:00 15.7.2024 0:00 105
Бл.6 15.4.2024 0:00 17.6.2024 0:00 63
Бл.7 9.9.2024 0:00 21.10.2024 0:00 42
Бл.8 2.9.2024 0:00 28.10.2024 0:00 56
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"      
Бл. 1 20.5.2024 0:00 29.6.2024 0:00 40
Бл. 2 3.6.2024 0:00 24.6.2024 0:00 21
Бл. 3 8.7.2024 0:00 29.7.2024 0:00 21
Бл. 4 8.7.2024 0:00 29.7.2024 0:00 21
СОИ 12 3.6.2024 0:00 24.6.2024 0:00 21
СОИ 34 8.7.2024 0:00 29.7.2024 0:00 21
ТЕЦ "Русе"      
Бл.4 1.6.2024 0:00 1.7.2024 0:00 30
ТЕЦ "Бобов дол"      
Бл. 1 1.4.2024 0:00 1.5.2024 0:00 30
Бл. 2 1.5.2024 0:00 1.6.2024 0:00 31
Бл. 3 1.6.2024 0:00 1.7.2024 0:00 30
ТЕЦ "Варна"      
Бл.5 1.1.2024 0:00 1.1.2025 0:00 366
       
II. Заводски централи и когенерации      
"Брикел" ЕАД      
ПГ 3 За 18 седмици от началото на м. януари 2024  
ПГ 5 За 18 седмици от началото на м. юни 2024  
ТГ 2 1.3.2024 1.10.2024 214
Цялата централа Три седмици през м. май 2024 г.  
"Биовет" АД Не се предвиждат планови престои   
"Аурубис България" АД Не се предвиждат планови престои   
"Когрийн" ООД 1.7.2024 0:00 1.9.2024 0:00 62
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД      
ТГ 3 През 2024 г. ще се извърши подмяна на системите за управление на ТГ 3. За този период в работа ще бъде ТГ 4.  
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД      
Цялата централа Планови престои през м. август  
       
III. Топлофикационни централи      
"Топлофикация  Русе" АД      
ПГ 7 1.8.2024 0:00 1.9.2024 0:00 31
ПГ 8  1.7.2024 0:00 1.8.2024 0:00 31
ТГ - 5 1.7.2024 0:00 1.8.2024 0:00 31
ТГ- 6 1.8.2024 0:00 31.8.2024 0:00 31
"Топлофикация - Враца" ЕАД      
КГ1 м. Май 15
КГ2 м. Юни 15
КГ3 м. Септември  5
"Топлофикаця - Разград" АД    
ИКПТЕЕ Техническо обслужване за 1 ден през януари и април и за 2 дни през октомври 2024 г.  
"Топлофикация - Плевен" ЕАД      
Газова турбина, Котел -утилизатор и ОРУ - 110kV - подмяна на гореща секция 8.4.2024 0:00 27.4.2024 0:00 19
Газова турбина, Котел -утилизатор и ОРУ - 110kV - полугодишна инспекция 28.10.2024 0:00 30.10.2024 0:00 2
"Веолия Енерджи Варна" ЕАД    
Вибродиагностика на КГ преди стартиране на ремонтна програма 1.5.2024 0:00 16.5.2024 0:00 15
КГ 1 5.3.2024 0:00 16.3.2024 0:00 11
20.5.2024 0:00 1.6.2024 0:00 12
4.11.2024 0:00 16.11.2024 0:00 12
КГ 2 2.1.2024 0:00 13.1.2024 0:00 11
20.5.2024 0:00 1.6.2024 0:00 12
16.9.2024 0:00 12.10.2024 0:00 26
КГ 3 5.3.2024 0:00 16.3.2024 0:00 11
8.7.2024 0:00 20.7.2024 0:00 12
16.9.2024 0:00 1.10.2024 0:00 15
КГ 4 2.1.2024 0:00 13.1.2024 0:00 11
18.3.2024 0:00 30.3.2024 0:00 12
1.7.2024 0:00 13.7.2024 0:00 12
4.11.2024 0:00 16.11.2024 0:00 12
КГ 5 7.5.2024 0:00 22.5.2024 0:00 15
Вибродиагностика на КГ след завършване на ремонтна програма 15.11.2024 0:00 1.12.2024 0:00 16
"Топлофикация - Перник" АД      
Планов престой  5.8.2024 0:00 18.8.2024 0:00 14
"ЕВН България Топлофикация" ЕАД Не се предвиждат планови престои   
"Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов" ЕАД      
Цялата централа 10.6.2024 0:00 1.7.2024 0:00 21
       
IV. Вятърни централи      
ВяЕЦ "Вранино"      
Проверка на подстанция "Вранино" 20/110 kV, ОРУ 110 kV, КРУ 20 kV, трансформатори, кабели и др. 1.4.2024 0:00 6.4.2024 0:00 5
ВГ 1, ВГ 2, ВГ 3, ВГ 4, ВГ 5, ВГ 6, ВГ 7, ВГ 8 и ВГ 9 През април, май,  юни, октомври, ноември и декември  ще се извърши проверка на всички ветрогенератори, хидравлична система, скоростна кутия, спирачни системи, генератор и др., без това да налага спиране работата на целия вятърен парк.  
ВяЕЦ "Свети Никола"      
Планово годишно обслужване  на поле Извод "Раковски" 110 kV 3.6.2024 8:00 3.6.2024 20:00 1
Планово годишно обслужване  на поле Извод "Атлас" 110 kV 4.6.2024 8:00 4.6.2024 20:00 1
Планово годишно обслужване  на поле "Тр 1" 110 kV 5.6.2024 8:00 5.6.2024 20:00 1
Планово годишно обслужване  на поле "Тр 2" 110 kV 6.6.2024 8:00 6.6.2024 20:00 1
ВяЕЦ "Каварна"
"ЕВН Каварна" 
21.10.2024 23.10.2024 3
ВяЕЦ "Суворово" 24.6.2024 0:00 27.6.2024 0:00 3
ВяЕЦ "Калиакра Уинд Пауър"
п/ст "Българево" и п/ст "Каварна"
     
Годишно обслужване:
- изключване на ЕП 110kV "Горун" в п/ст "Българево" и п/ст "Каварна" със заземяване в двата му края.
10.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч.
11.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч.
12.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч.
13.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 
ВяЕЦ "Ветроком"      
Обслужване и профилактика на п/ст "Ветроком" 11.6.2024 0:00 13.6.2024 0:00 2
       
V. Фотоволтаични централи      
ФЕЦ "Караджалово"    
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 17.01.2024 г., 14.02.2024 г., 20.03.2024 г., 15.04.2024 г., 16.04.2024 г., 17.04.2024 г., 18.04.2024 г., 19.04.2024 г., 15.05.2024 г., 19.06.2024 г., 17.07.2024 г., 21.08.2024 г., 13.09.2024 г., 23.10.2024 г., 20.11.2024 г., 18.12.2024 г.  
ФЕЦ "Лъч"    
   профилактично обслужване на ВЕЛ "Летец"  12.10.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч. 1
   профилактично обслужване на т-р Т101 110/20 kV 10.10.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч. 1
   профилактично обслужване на т-р Т102 110/20 kV 11.10.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч. 1
ФЕЦ "Добрич" Не се предвиждат планови престои на производствените единици   
ФЕЦ "Дъбово" През годината ще се извършва превантивна поддръжка на отделни съоръжения.  
ФЕЦ "Крайници"/"Верила"      
Силов трансформатор №1 33/110 kV с възстановяване 12.10.2024 0:00 14.10.2024 0:00 2
Силов трансформатор №1 33/110 kV с възстановяване 19.10.2024 0:00 21.10.2024 0:00 2
Силов трансформатор №2 33/110 kV с възстановяване 26.10.2024 0:00 28.10.2024 0:00 2
Силов трансформатор №2 33/110 kV с възстановяване 2.11.2024 0:00 4.11.2024 0:00 2
ФЕЦ "Пирин-Текс" Профилактика с краткотрайни престои в периодите между 12.02.2024 г. - 01.03.2024 г. и 25.11.2024 г. - 22.12.2024 г.  
ФЕЦ "Риал Стейтс"    
профилактиктично обслужване само в часови интервали между 18:00 ч. и 08:00 ч. 11.3.2024 18:00 12.3.2024 8:00 14 часа
профилактиктично обслужване само в часови интервали между 17:00 ч. и 08:00 ч. 25.11.2024 17:00 26.11.2024 8:00 15 часа
ФЕЦ "Ямболен"    
Обслужване на трансформаторни станции На 08, 09 и 10 май между 08:00 ч. и 11:00 ч.  
ФЕЦ "Черганово"      
Дейности по Трафо 101 110/20 kV  10.09.2024 от 06:00 ч. до 13:00 ч.  
Дейности по Трафо 102 110/20 kV  11.09.2024 от 06:00 ч. до 13:00 ч.  
Дейности по извод "Тунджа" 12.09.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч.  
ФЕЦ "Армако" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
ФЕЦ "Златарица" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
ФЕЦ "Уинд Форс" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
ФЕЦ "Казанлък" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
ФЕЦ "Самоводене" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
ФЕЦ "Хамбергер" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
ФЕЦ "Аурубис" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
ФЕЦ "Малко Търново" Не се предвиждат планови престои на съоръженията.  
       
       
VI. Биомаса      
БЕЦ "Монди Стамболийски" 13.10.2024 0:00 13.11.2024 0:00 31
       
VII. Малки ВЕЦ      
ВЕЦ "Козлодуй"      
ХГ 1  13.5.2024 0:00 15.5.2024 0:00 2
ХГ 2 15.5.2024 0:00 17.5.2024 0:00 2
ОРУ 110 kV с отклонение ЕП 110 kV -изпълнение на планови дейности по ОРУ 110 kV, КРУ 6.3 kV, КРУ 0.4 kV, системи за постоянен ток. Спрян ХГ 1, ХГ 2 и изключен Т 1 - спиране от 09:00 ч. до 15:00 ч. 14.10.2024 0:00 17.10.2024 0:00 3
Гранитоид АД - Каскада "Рила"      
ВЕЦ "Рила", ХГ 1 16.1.2024  0:00
01.08.2024 0:00
20.1.2024  0:00
03.08.2024 0:00
4 дни
2 дни
ВЕЦ "Рила", ХГ 2 24.1.2024  0:00
07.08.2024 0:00
27.1.2024  0:00
09.08.2024 0:00
3 дни
2 дни
ВЕЦ "Рила", ХГ 3 01.02.2024 0:00
13.08.2024 0:00
03.2.2024  0:00
16.08.2024 0:00
2 дни
3 дни
ВЕЦ "Пастра", ХГ 1 6.2.2024 0:00 10.2.2024 0:00 4
ВЕЦ "Пастра", ХГ 2 14.2.2024 0:00 17.2.2024 0:00 3
Профилактика на ХГ, ЗРУ 5 kV, СТ на ВЕЦ "Каменица" 18.3.2024 0:00 20.3.2024 0:00 2
Профилактика на ХГ, ЗРУ 5 kV, СТ на ВЕЦ "Калин" 16.4.2024 0:00 20.4.2024 0:00 4
Почистване на наноси на горен изравнителен басейн на ВЕЦ "Пастра" - спиране на ВЕЦ "Пастра" 10.9.2024 0:00 15.9.2024 0:00 5
Хидроизолация на стената на горен изравнителен басейн на ВЕЦ "Пастра" - спиране на ВЕЦ "Пастра" 16.9.2024 0:00 17.10.2024 0:00 31
Профилактика на ЗРУ 20 kV и СТ на ВЕЦ "Рила" 9.10.2024 0:00 11.10.2024 0:00 1
Профилактика на ЗРУ 20 kV и СТ на ВЕЦ "Пастра" 16.10.2024 0:00 17.10.2024 0:00 1
Профилактика поле 60kV "Кощана" и СТ2 110/60 17.10.2024 0:00 18.10.2024 0:00 1
Профилактика ЗРУ 110 kV и СТ1 110/20/5 22.10.2024 0:00 23.10.2024 0:00 1
"КИД 2228" ЕООД  - ВЕЦ Жребчево      
ВЕЦ Жребчево - ремонтни дейности по ХГ 1 Q1 2024 г.  
ВЕЦ Жребчево - ремонтни дейности по ХГ 1 и ХГ 3 Q2 2024 г.  
Ревизия на помпи и източване на изтичало Q3 2024 г.  
ЗРУ - профилактика на ТТ,  НТ и технологични защити Q4 2024 г.  
"Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари" ЕООД - каскада "Искър"      
ВЕЦ "Кокаляне" - основен ремонт на фасада на сградата 8.7.2024 0:00 16.8.2024 17:00 30
ВЕЦ "Кокаляне" - втора фаза на ремонта на трансформаторна площадка 12.8.2024 0:00 20.9.2024 17:00 30
ВЕЦ "Пасарел" - профилактика на ОРУ 110 kV и ЗРУ 10.5 kV 26.8.2024 0:00 30.8.2024 17:00 5
ВЕЦ "Кокаляне" - профилактика на ОРУ 35 kV и ЗРУ  10.5 kV, 35 kV, 20 kV 19.8.2024 0:00 23.8.2024 17:00 5
ВЕЦ "Пасарел" - подмяна на работно колело на ХГ 1 9.9.2024 0:00 25.10.2024 17:00 45
"ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ" ЕАД    
ВЕЦ "Спанчево" Текущ ремонт на портали ОРУ през годината  
       
       
VIII. ВЕЦ собственост на НЕК ЕАД      
ПАВЕЦ "Чаира"      
ХА 1, ХА 2, ХА 3 и ХА 4 - рехабилитация 1.1.2024 0:00 1.1.2025 0:00 366
Ревизия СТ1 1.1.2024 0:00 16.4.2024 0:00 106
Зимна подготовка - ОРУ 400 kV и изнесени трансформатори СН 2.10.2024 0:00 16.11.2024 0:00 45
Пълно спиране на ПАВЕЦ с изпразване и огледи на НТ1 и НТ2. 1.8.2024 0:00 1.9.2024 0:00 31
ПАВЕЦ "Белмекен"      
ХА 1 - ТР или СР при доставка ЕМПС 1.4.2024 0:00 1.6.2024 0:00 61
ХГ 2 - Текущ ремонт 24.7.2024 0:00 12.8.2024 0:00 19
ХГ 3 - среден ремонт 12.8.2024 0:00 5.10.2024 0:00 54
ХГ 4 - Текущ ремонт 10.6.2024 0:00 29.6.2024 0:00 19
ОРУ 220 kV - зимна подготовка 26.8.2024 0:00 5.10.2024 0:00 40
Ремонт на СТ 5 2.9.2024 0:00 1.1.2025 0:00 121
Зимна подготовка ЗРУ 26.8.2024 0:00 5.10.2024 0:00 40
Пълно спиране на ПАВЕЦ с изпразване и оглед на НТ 2.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 33
ПЯК - ПАВЕЦ „Белмекен"      
Почистване на наноси чашата на яз. "Станкови бараки" 1.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 34
ВЕЦ "Сестримо"       
ХГ 1 - Текущ ремонт 2.9.2024 0:00 1.10.2024 0:00 29
ХГ 2 - Текущ ремонт 5.3.2024 0:00 3.4.2024 0:00 29
Пълно спиране на ВЕЦ с изпразване и оглед на НТ 2.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 33
ПЯК - ВЕЦ „Сестримо”      
Източване на ГНД на ВЕЦ „Сестримо“ 1.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 34
Оглед на ГНД на ВЕЦ „Сестримо“ 1.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 34
Ремонт на водна кула на ВЕЦ „Сестримо” - дъно горна камера 1.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 34
Оглед водна кула на ГНД на ВЕЦ „Сестримо“ 1.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 34
Пълнене на ГНД за ВЕЦ „Сестримо“ 1.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 34
ВЕЦ "Момина Клисура"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 2.9.2024 0:00 28.9.2024 0:00 26
ХГ 2 - Текущ ремонт 5.3.2024 0:00 30.3.2024 0:00 25
Есенно-зимна подготовка на ОРУ, ЗРУ, СТ -110 kV 5.8.2024 0:00 4.10.2024 0:00 60
Оглед на напорен тръбопровод 9.9.2024 0:00 23.9.2024 0:00 14
Пълно спиране на ВЕЦ с изпразване и оглед на НТ 2.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 33
ВЕЦ "Батак"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 5.2.2024 0:00 27.2.2024 0:00 22
ХГ 2 - Среден ремонт 1.4.2024 0:00 29.6.2024 0:00 89
ХГ 3 - Текущ ремонт  4.3.2024 0:00 26.3.2024 0:00 22
ХГ 4 - Текущ ремонт  18.11.2024 0:00 10.12.2024 0:00 22
Зимна подготовка на ОРУ и ЗРУ 30.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 5
ПЯК - ВЕЦ "Батак"      
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 15.4.2024 0:00 29.4.2024 0:00 14
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 29.4.2024 0:00 1.5.2024 0:00 2
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 26.5.2024 0:00 28.5.2024 0:00 2
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 28.5.2024 0:00 4.6.2024 0:00 7
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 4.6.2024 0:00 7.6.2024 0:00 3
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 18.6.2024 0:00 26.6.2024 0:00 8
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 7.7.2024 0:00 15.7.2024 0:00 8
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 26.7.2024 0:00 31.7.2024 0:00 5
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 31.7.2024 0:00 5.8.2024 0:00 5
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 5.8.2024 0:00 8.8.2024 0:00 3
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 19.8.2024 0:00 27.8.2024 0:00 8
Оглед СД "Широка поляна - Голям Беглик" 18.8.2024 0:00 7.9.2024 0:00 20
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 7.9.2024 0:00 15.9.2024 0:00 8
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 26.9.2024 0:00 1.10.2024 0:00 5
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 1.10.2024 0:00 6.10.2024 0:00 5
Почистване на релсов път и уплътняване на ремонтен затвор "вегетал" на ГНД на ВЕЦ "Батак" 6.10.2024 0:00 1.11.2024 0:00 4
Празнене на ГНД 4
Оглед на долна вада на ВЕЦ "Батак" 1
Оглед на водна кула на ВЕЦ "Батак" 5
Пълнене на ГНД и отваряне на "вегетала" 5
ВЕЦ "Пещера"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 19.2.2024 0:00 9.3.2024 0:00 19
ХГ 2 - Текущ ремонт 18.3.2024 0:00 6.4.2024 0:00 19
ХГ 3 - Текущ ремонт 8.4.2024 0:00 27.4.2024 0:00 19
ХГ 4 - Текущ ремонт 16.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 19
ХГ 5 - Текущ ремонт 18.11.2024 0:00 7.12.2024 0:00 19
Оглед на напорен тръбопровод 24.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 11
Зимна подготовка ОРУ 24.9.2024 0:00 28.9.2024 0:00 4
Зимна подготовка ЗРУ 30.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 5
ПЯК - ВЕЦ "Пещера"      
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 15.4.2024 0:00 29.4.2024 0:00 14
Ремонт таблен затвор разпределително съоръжение  за р. Стара 15.4.2024 0:00 29.4.2024 0:00 14
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 29.4.2024 0:00 1.5.2024 0:00 2
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 26.5.2024 0:00 28.5.2024 0:00 2
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 28.5.2024 0:00 4.6.2024 0:00 7
Източване на ГБТ "Алеко", демонтаж 28.5.2024 0:00 4.6.2024 0:00 7
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 4.6.2024 0:00 7.6.2024 0:00 3
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 18.6.2024 0:00 26.6.2024 0:00 8
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 7.7.2024 0:00 15.7.2024 0:00 8
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 26.7.2024 0:00 31.7.2024 0:00 5
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 31.7.2024 0:00 5.8.2024 0:00 5
Ремонт таблен затвор ГБТ "Алеко" - монтаж 31.7.2024 0:00 5.8.2024 0:00 5
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 5.8.2024 0:00 8.8.2024 0:00 3
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 19.8.2024 0:00 27.8.2024 0:00 8
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 7.9.2024 0:00 15.9.2024 0:00 8
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 26.9.2024 0:00 1.10.2024 0:00 5
Ремонт таблени затвори водовземна кула на ВЕЦ „Пещера“ 1.10.2024 0:00 6.10.2024 0:00 5
ВЕЦ "Алеко"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 4.3.2024 0:00 16.3.2024 0:00 12
ХГ 2 - Текущ ремонт 18.3.2024 0:00 30.3.2024 0:00 12
ХГ 3 - Tекущ ремонт 1.4.2024 0:00 13.4.2024 0:00 12
Зимна подготовка ОРУ 110 kV 24.9.2024 0:00 28.9.2024 0:00 4
Зимна подготовка ЗРУ 10.5 kV 30.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 5
Оглед на напорни тръбопроводи 24.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 11
ВЕЦ "Тешел"      
ХГ 1 - Tекущ ремонт 8.4.2024 0:00 23.4.2024 0:00 15
ХГ 2 - Tекущ ремонт 7.10.2024 0:00 20.10.2024 0:00 13
Зимна подготовка на ОРУ 220 kV и ЗРУ 10.5 kV - за 8 часа 16.9.2024 0:00 20.9.2024 0:00 4
ПЯК - ВЕЦ "Тешел"      
Водолазен оглед и уплътняване на ремонтен затвор  на водовзенна кула за ВЕЦ  „Тешел“ 3.6.2024 0:00 25.7.2024 0:00 5
Източване ГНД 8
Водовземна кула на ГНД за ВЕЦ „Тешел“ 5
Оглед на водна кула на ВЕЦ „Тешел“ 5
Оглед ГНД на ВЕЦ „Тешел“ 5
Оглед на шахта „Змеица“ 5
Оглед на дюкер "Борино" 5
Водолазен оглед и разуплътняване на ремонтен затвор  на водовзенна кула за ВЕЦ  „Тешел“ 5
Пълнене ГНД за ВЕЦ "Тешел" 8
Ремонт решетки на ОИ на водовземна кула на ВЕЦ "Девин" 3.7.2024 0:00 1.9.2024 0:00 60
ВЕЦ "Девин"       
ХГ 2 - Среден ремонт 7.5.2024 0:00 10.8.2024 0:00 95
Т102 - Текущ ремонт 7.5.2024 0:00 18.5.2024 0:00 11
ХГ 1- Текущ ремонт 12.8.2024 0:00 3.9.2024 0:00 22
Т101 - Текущ ремонт 12.8.2024 0:00 24.8.2024 0:00 12
Зимна подготовка на АТ201, извод "Равнец" и 2-ра секция на ШС 110 kV С ЕСО  С ЕСО  
Зимна подготовка на СТ 2 6.11.2024 0:00 9.11.2024 0:00 3
Зимна подготовка на ЗРУ и КРУ 1.8.2024 0:00 8.8.2024 0:00 7
Зимна подготовка на изводи "Настан" и "Стойките"  С ЕСО  С ЕСО  
Оглед на НТ по алпийски способ 5.8.2024 0:00 28.8.2024 0:00 23
ПЯК - ВЕЦ  "Девин"       
Ремонт, почистване и полагане на АКП на преливна клапа на язовир „Тешел“ 3.6.2024 0:00 3.7.2024 0:00 30
Празнене на ГНД 3.6.2024 0:00 3.7.2024 0:00 4
Оглед на водна кула на ГНД за ВЕЦ  „Девин“ 5
Оглед на тунел  „Мугленски“ 5
Пълнене на ГНД за ВЕЦ  „Девин“ 4
Ремонт решетки на ОИ на водовземна кула на ВЕЦ "Девин" 3.7.2024 0:00 1.9.2024 0:00 60
ВЕЦ "Цанков камък"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 1.7.2024 0:00 16.7.2024 0:00 15
ХГ 2 - Текущ ремонт 18.11.2024 0:00 3.12.2024 0:00 15
ХГ 3 - Текущ ремонт 4.3.2024 0:00 12.3.2024 0:00 8
ОРУ 110 kV - зимна подготовка за 8 часа 10.9.2024 0:00 14.9.2024 0:00 4
БПС (авариен савак) - за 2 часа 13.5.2024 0:00 14.5.2024 0:00 1
БПС (авариен савак) - за 2 часа 10.10.2024 0:00 11.10.2024 0:00 1
ПАВЕЦ "Орфей"      
ХГ 1 - Среден ремонт 8.4.2024 0:00 29.6.2024 0:00 82
ХГ 2 - Текущ ремонт 1.3.2024 0:00 30.3.2024 0:00 29
ХГ 3 - Текущ ремонт 1.7.2024 0:00 30.7.2024 0:00 29
ХА 4 - Текущ ремонт 2.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 33
ЗП на СТ-2 и ЗРУ 10.5 kV ПАВЕЦ 2.9.2024 0:00 5.10.2024 0:00 33
ОРУ 220 kV - зимна подготовка - за 8 часа 14.10.2024 0:00 19.10.2024 0:00 5
СТ1 и ЗРУ 10,5 kV ВЕЦ - зимна подготовка - за 8 часа 21.10.2024 0:00 26.10.2024 0:00 5
Оглед на НТ - за 8 часа  5.8.2024 0:00 17.8.2024 0:00 12
ВЕЦ "Кричим"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 18.11.2024 0:00 30.11.2024 0:00 12
ХГ 2 - Текущ ремонт 21.9.2024 0:00 3.10.2024 0:00 12
ОРУ и ЗРУ - зимна подготовка 18.11.2024 0:00 30.11.2024 0:00 12
Оглед на НТ  23.5.2024 0:00 4.6.2024 0:00 12
ВЕЦ "Кърджали"      
ХГ 1 - Tекущ ремонт 16.9.2024 0:00 28.9.2024 0:00 12
ХГ 2 - Tекущ ремонт 10.6.2024 0:00 22.6.2024 0:00 12
ХГ 3 - Tекущ ремонт 1.4.2024 0:00 13.4.2024 0:00 12
ХГ 4 - Tекущ ремонт 27.5.2024 0:00 8.6.2024 0:00 12
ОРУ 110 kV - зимна подготовка  8.10.2024 0:00 12.10.2024 0:00 4
ПЯК - ВЕЦ "Кърджали"      
Ремонт на бързотока на преливника на яз. стена "Кърджали" 1.3.2024 0:00 2.11.2024 0:00 246
ВЕЦ "Студен кладенец"       
ХГ 1 - Текущ ремонт 13.5.2024 0:00 8.6.2024 0:00 26
ХГ 2  - Текущ ремонт 8.4.2024 0:00 20.4.2024 0:00 12
ХГ 3  - Текущ ремонт 17.6.2024 0:00 29.6.2024 0:00 12
ХГ 4  - Текущ ремонт 12.8.2024 0:00 24.8.2024 0:00 12
ХГ 5 - Текущ ремонт 9.9.2024 0:00 21.9.2024 0:00 12
ХГ 6  - Основен ремонт 11.11.2024 0:00 30.11.2024 0:00 19
ОРУ 110 kV - Зимна подготовка - за 8 часа 15.10.2024 0:00 17.10.2024 0:00 2
ОРУ 110 kV - Зимна подготовка - за 8 часа 22.10.2024 0:00 24.10.2024 0:00 2
ПЯК - ВЕЦ  "Студен кладенец"       
Ремонт странично уплътнение на клапа № 5, язовирна стена „Студен кладенец“ 15.8.2024 0:00 31.10.2024 0:00 77
Ремонт и АКП на клапи и щитове –  язовирна стена „Студен кладенец“ 1.9.2024 0:00 31.10.2024 0:00 60
ВЕЦ "Ивайловград"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 26.8.2024 0:00 14.9.2024 0:00 19
ХГ 2 - Текущ ремонт 15.9.2024 0:00 4.10.2024 0:00 19
ХГ 3 - Основен ремонт 24.4.2024 0:00 12.8.2024 0:00 110
Зимна подготовка ОРУ  + СТ1 + СТ2- за 8 часа 14.10.2024 0:00 17.10.2024 0:00 3
Зимна подготовка ЗРУ - за 8 часа 17.10.2024 0:00 19.10.2024 0:00 2
Ремонтно-възстановителни мероприятия 27.5.2024 0:00 1.6.2024 0:00 5
Водолазен оглед на водовземни въоръжения - за 8 часа 2.9.2024 0:00 6.9.2024 0:00 4
ВЕЦ "Росица 1"       
ХГ 1 - Текущ ремонт 1.10.2024 0:00 1.11.2024 0:00 31
ЗРУ 20 kV - зимна подготовка 24.9.2024 0:00 28.9.2024 0:00 4
ПЯК - ВЕЦ "Росица 1"       
Ремонт ГСК  1.10.2024 0:00 1.11.2024 0:00 31
ВЕЦ "Тополница"       
ХГ 1 - Tекущ ремонт 2.12.2024 0:00 14.12.2024 0:00 12
ХГ 2 - Tекущ ремонт 26.8.2024 0:00 7.9.2024 0:00 12
ХГ 3 - Среден ремонт 9.9.2024 0:00 30.11.2024 0:00 82
ОРУ 110 kV - зимна подготовка - за 8 часа 1.10.2024 0:00 4.10.2024 0:00 3
ВЕЦ "Тополница" - СМР НТ 1.1.2024 0:00 17.2.2024 0:00 47
ВЕЦ "Бели Искър"       
ХГ 1 - Tекущ ремонт 5.2.2024 0:00 17.2.2024 0:00 12
ХГ 2 - Tекущ ремонт 1.3.2024 0:00 20.3.2024 0:00 19
ОРУ и ЗРУ- зимна подготовка - за 8 часа 14.10.2024 0:00 19.10.2024 0:00 5
Оглед на напорен тръбопровод 10.10.2024 0:00 20.10.2024 0:00 10
ВЕЦ "Мала Църква"      
ХГ1 - текущ ремонт 25.3.2024 0:00 6.4.2024 0:00 12
ХГ2 - текущ ремонт 7.10.2024 0:00 19.10.2024 0:00 12
ЗРУ 20 kV - зимна подготовка по 8 часа 21.10.2024 0:00 26.10.2024 0:00 5
Оглед на напорен тръбопровод 18.10.2024 0:00 28.10.2024 0:00 10
 
 
РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
I. АЕЦ и Кондензационни централи      
Централа План - график Продължителност (дни)
начална дата крайна дата
АЕЦ "Козлодуй"      
Бл. 5 29.4.2023 0:00 6.6.2023 0:00 38
Бл. 6  08.10.2023 6:00 21.11.2023 0:00 44
ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1"      
Бл. 1 30.7.2023 0:00 19.8.2023 0:00 20
Бл. 2 25.8.2023 0:00 11.10.2023 0:00 47
ТЕЦ "Марица Изток 2"      
ТГ 1 13.3.2023 0:00 1.5.2023 0:00 49
ТГ 2 13.2.2023 0:00 16.10.2023 0:00 245
ТГ 3 20.7.2023 0:00 01.01.2024 0:00 165
ТГ 4 4.9.2023 0:00 1.11.2023 0:00 58
Бл.5 1.5.2023 0:00 10.7.2023 0:00 70
Бл.6 1.5.2023 0:00 10.7.2023 0:00 70
Бл.7 16.10.2023 0:00 11.12.2023 0:00 56
Бл.8 10.7.2023 0:00 04.9.2023 0:00 56
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"      
Бл. 1 10.7.2023 0:00 31.7.2023 0:00 21
Бл. 2 10.7.2023 0:00 21.8.2023 0:00 42
Бл. 3 12.6.2023 0:00 3.7.2023 0:00 21
Бл. 4 12.6.2023 0:00 3.7.2023 0:00 21
СОИ 12 10.7.2023 0:00 31.7.2023 0:00 21
СОИ 34 12.6.2023 0:00 3.7.2023 0:00 21
ТЕЦ "Марица 3"      
Бл. 3 1.7.2023 0:00 1.9.2023 0:00 62
1.11.2023 0:00 16.11.2023 0:00 15
ТЕЦ "Русе"      
Бл.4 1.5.2023 0:00 1.7.2023 0:00 61
ТЕЦ "Бобов дол"      
Бл. 1 1.4.2023 0:00 1.5.2023 0:00 30
Бл. 2 1.5.2023 0:00 1.6.2023 0:00 31
Бл. 3 1.6.2023 0:00 1.7.2023 0:00 30
ТЕЦ "Варна"      
Бл.4     0
Бл.5 1.1.2023 0:00 31.12.2023 23:59 365
Бл.6     0
       
II. Заводски централи и когенерации      
"Брикел" ЕАД      
ТГ 1 - основен ремонт 1.1.2023 0:00 1.3.2023 0:00 59
ПГ 2 - основен ремонт 1.1.2023 0:00 1.4.2023 0:00 90
ПГ 3 - основен  ремонт 1.4.2023 0:00 1.7.2023 0:00 91
ПГ 4 - основен  ремонт 1.7.2023 0:00 1.10.2023 0:00 92
Цялата централа 8.5.2023 0:00 22.5.2023 0:00 14
"Биовет" АД Не се предвиждат значителни по време ремонтни дейности.  
"Когрийн" ООД 1.7.2023 0:00 15.8.2023 0:00 45
"Неохим" АД    
Турбо-генераторна станция 1.8.2023 0:00 1.10.2023 0:00 61
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД      
Турбо-генератор 3
основен ремонт
през 2023 г.  
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД      
Цялата централа Ремонтни дейности през м. август 2023 г.  
"Аурубис България" АД 10.5.2023 0:00 19.6.2023 0:00 40
"Солвей Соди" АД    
Турбина 1 ТА-1 1 седмица - м. април и м. октомври  
Турбина 2 ТА-2 1 седмица - м. февруари и м. август  
Турбина 3 ТА-3 1 седмица - м. юни  
Турбина 4 ТА-4 1 седмица - м. май и м. декември  
Турбина 5 ТА-5 1 седмици - м. февруари и септември  
Турбина 6 ТА-6 1 седмица - м. април и м. ноември  
Турбина 7 ТА-7 1 седмица - м. март и м. октомври  
Турбина 8 ТА-8 1 седмица - м. януари и м. август  
       
III. Топлофикационни централи      
"Топлофикация София" ЕАД - за ТЕЦ "София" 10 дни през м.август 2023 г.  
"Топлофикация София" ЕАД - за ТЕЦ "София Изток"    
ТГ-1 1.6.2023 0:00 1.7.2023 0:00 30
ТГ-2 1.7.2023 0:00 1.8.2023 0:00 31
ТГ-5 1.1.2023 0:00 1.9.2023 0:00 243
"ЕВН България Топлофикация" ЕАД    
Газова турбина - коген. /5 раб. дни/ 1.11.2023 0:00 8.11.2023 0:00 7
"Топлофикация  Русе" АД    
Котел 7  - планов ремонт 1.6.2023 0:00 1.9.2023 0:00 92
Котел 8  - планов ремонт 1.9.2023 0:00 1.10.2023 0:00 30
Турбина 5     0
Турбина 6     0
"Топлофикация Велико Търново" АД    
  Не се предвиждат ремонтни дейности през 2023 г.  
"Топлофикация - Враца" ЕАД    
КГ1 м. април /май 2023 за 20 дни  
КГ2 м. май/юни 2023 за 10 дни  
КГ3 м. януари/февруари 2023 г. за 5 дни  
"Топлофикаця - Разград" АД    
ИКПТЕЕ ТО за 1 ден през м. март 2023 г.,  1 ден през м.юни 2023 г. и 3 дни през м. октомври 2023 г.  
"Топлофикация - Бургас" АД    
Двигателите от ИКПТЕЕ  Превантивни ремонтни дейности на двигателите от ИКПТЕЕ ще се извършват за краткотрайни  периоди през цялата 2023 г.  
"Топлофикация - Плевен" ЕАД    
Газова турбина, Котел -утилизатор и ОРУ - 110kV 08.04 до 09.04.2023 г.
04.09 до 18.09.2023 г.
28.10 до 29.10.2023 г.

04.09 до 18.09.2023 г.
28.10 до 29.10.2023 г.
 
"Веолия Енерджи Варна" ЕАД    
Различни дейности по част Когенерация, ВК, Електро, КИП и А  от 01.05.2023 г. до 31.10.2023 г.  
Ко-ген № 1 Ремонти:
01.01-15.01.2023 г,
15.04-30.04.2023 г,
08.07-22.07.2023 г.
01.11-15.11.2023 г.
 
Ко-ген № 2 Ремонти:
01.02 -15.02.2023,
10.05 - 24.05.2023,
15.08 - 31.08.2023,
01.12 - 15.12.2023 г.
 
Ко-ген № 3 Ремонти:
15.03-31.03.2023,
01.10-15.10.2023 г.
 
Ко-ген № 4 Ремонти:
01.03-15.03.2023,
15.05 - 31.05.2023,
01.10 - 31.10.2023 г.
 
Ко-ген № 5 Ремонти:
01.03 - 15.03.2023,
01.11 - 15.11.2023 г.
 
"Топлофикация - Перник" АД    
Ремонт на ПГ-5 7.8.2023 0:00 20.8.2023 0:00 13
"Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов" ЕАД    
Цялата централа 10.6.2023 0:00 1.7.2023 0:00 21
       
IV. Вятърни централи      
ВяЕЦ "Вранино"      
Подстанция "Вранино" 20/110 kV 3.4.2023 0:00 8.4.2023 0:00 5
ВГ 1, ВГ 2, ВГ 3, ВГ 4, ВГ 5, ВГ 6, ВГ 7, ВГ 8 и ВГ 9 През април, май,  юни, септември, октомври, ноември и декември ще се извърши проверка на всички ветрогенератори, хидравлична система, скоростна кутия, спирачни системи, генератор и др.  
ВяЕЦ "Свети Никола"    
Планово годишно обслужване  на поле Извод "Атлас" 110 kV 6.6.2023 8:00 6.6.2023 20:00 1
Планово годишно обслужване  на поле Извод "Раковски" 110 kV 5.6.2023 8:00 5.6.2023 20:00 1
Планово годишно обслужване  на поле "Тр 2" 110 kV 8.6.2023 8:00 8.6.2023 20:00 1
Планово годишно обслужване  на поле "Тр 1" 110 kV 7.6.2023 8:00 7.6.2023 20:00 1
ВяЕЦ "Каварна"
"ЕВН Каварна" 
24.10.2023 0:00 26.10.2023 0:00 3
ВяЕЦ "Калиакра Уинд Пауър"
п/ст "Българево" и п/ст "Каварна"
   
Годишно обслужване:
- изключване на ЕП 110kV "Горун" в п/ст "Българево" и п/ст "Каварна" със заземяване в двата му края в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч.
5.6.2023 8.6.2023 4
ВяЕЦ "Ветроком", п/ ст "Ветроком"      
пълно спиране 25.4.2023 0:00 27.4.2023 0:00 2
пълно спиране 17.10.2023 0:00 19.10.2023 0:00 2
       
V. Фотоволтаични централи      
ФЕЦ "Караджалово"    
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 18.1.2023 18:00 19.1.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 15.2.2023 18:00 16.2.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 22.3.2023 18:00 12.3.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 3.4.2023 8:00 7.4.2023 7:00 5
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 17.5.2023 8:00 18.5.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 21.6.2023 8:00 22.6.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 19.7.2023 8:00 20.7.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 16.8.2023 8:00 17.8.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 13.9.2023 8:00 14.9.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 18.10.2023 8:00 19.10.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 22.11.2023 8:00 23.11.2023 7:00 1
профилактика и ремонтни дейности само в часови интервал 18:00-07:00 ч. 13.12.2023 8:00 14.12.2023 7:00 1
ФЕЦ "Самоводене" Не се предвиждат планови престои на съоръженията от ФЕЦ "Самоводене".  
ФЕЦ "Златарица" Не се предвиждат планови престои на съоръженията от ФЕЦ "Златарица".  
ФЕЦ "Уинд Форс" Не се предвиждат ремонтни дейности през 2023 г.  
ФЕЦ "Лъч"    
   профилактично обслужване на ВЕЛ "Летец"  12.10.2023 8:00 12.10.2023 17:00 1
   профилактично обслужване на т-р Т101 110/20 kV 10.10.2023 8:00 10.10.2023 17:00 1
   профилактично обслужване на т-р Т102 110/20 kV 11.10.2023 8:00 11.10.2023 17:00 1
ФЕЦ "Добрич"    
профилактика на ТИС 1 7.9.2023 9:00 7.9.2023 13:00 1
профилактика на ТИС 2 7.9.2023 14:00 7.9.2023 18:00 1
профилактика на ТИС 3 8.9.2023 9:00 8.9.2023 13:00 1
профилактика на ТИС 4 8.9.2023 14:00 8.9.2023 18:00 1
профилактика на ТИС 5 11.9.2023 9:00 11.9.2023 13:00 1
профилактика на ТИС 6 11.9.2023 14:00 11.9.2023 18:00 1
профилактика на ТИС 7 12.9.2023 9:00 12.9.2023 13:00 1
профилактика на ТИС 8 12.9.2023 14:00 12.9.2023 18:00 1
профилактика на ТИС 9 13.9.2023 9:00 13.9.2023 13:00 1
профилактика на ТИС 10 13.9.2023 14:00 13.9.2023 18:00 1
профилактика на ТИС 11 14.9.2023 9:00 14.9.2023 13:00 1
профилактика на ТИС 12 14.9.2023 14:00 14.9.2023 18:00 1
профилактика на ТИС 13 15.9.2023 9:00 15.9.2023 13:00 1
профилактика на ТИС 14 15.9.2023 14:00 15.9.2023 18:00 1
ФЕЦ "Дъбово" Не се предвиждат планово-ремонтни дейности, с изключение на профилактика с краткосрочни престои.  
ФЕЦ "Риал Стейтс"    
профилактика 6.3.2023 18:00 7.3.2023 8:00 14 часа
профилактика 20.11.2023 17:00 21.11.2023 8:00 15 часа
       
VI. Биомаса      
БЕЦ "Монди Стамболийски" 23.10.2023 0:00 16.11.2023 0:00 25
БЕЦ "Свилоцел" 9.10.2023 0:00 24.10.2023 0:00 16
       
VII. Малки ВЕЦ      
ВЕЦ "Козлодуй"      
ХГ 1 - ремонт, ППР и профилактика по основно и спомагателно оборудване 24.4.2023 0:00 8.5.2023 0:00 15
 ХГ 2 - ремонт, ППР и профилактика по основно и спомагателно оборудване 9.5.2023 0:00 22.5.2023 0:00 14
ОРУ 110 kV с отклонение ЕП 110 kV -изпълнение на планови дейности по ОРУ 110 kV, КРУ 6.3 kV, КРУ 0.4 kV, системи за постоянен ток. Спрян ХГ 1, ХГ 2 и изключен Т 1 13.2.2023 0:00 17.2.2023 0:00 5
Гранитоид АД - Каскада "Рила"      
ВЕЦ "Рила", ХГ 1 17.01.2023
01.08.2023
20.01.2023
04.08.2023
по 4 дни
ВЕЦ "Рила", ХГ 2 24.01.2023
08.08.2023
27.01.2023
11.08.2023
по 4 дни
ВЕЦ "Рила", ХГ 3 01.02.2023
15.08.2023
03.02.2023
18.08.2023
по 4 дни
ВЕЦ "Пастра", ХГ 1 7.2.2023 10.2.2023 3
ВЕЦ "Пастра", ХГ 2 14.2.2023 17.2.2023 3
Профилактика на ХГ, ЗРУ 5 kV, СТ на ВЕЦ "Каменица" 8.3.2023 9.3.2023 1
Профилактика на ХГ, ЗРУ 5 kV, СТ на ВЕЦ "Калин" 19.4.2023 21.4.2023 2
Почистване на наноси на горен изравнителен басейн на ВЕЦ "Пастра" - спиране на ВЕЦ "Пастра" 11.9.2023 15.9.2023 4
Хидроизолация на стената на горен изравнителен басейн на ВЕЦ "Пастра" - спиране на ВЕЦ "Пастра" 15.9.2023 15.10.2023 30
Профилактика на ЗРУ 20 kV и СТ на ВЕЦ "Рила" 10.10.2023 11.10.2023 1
Профилактика на ЗРУ 20 kV и СТ на ВЕЦ "Пастра" 17.10.2023 17.10.2023 1
Профилактика поле 60kV "Кощана" и СТ2 110/60 18.10.2023 18.10.2023 1
Профилактика ЗРУ 110 kV и СТ1 110/20/5 19.10.2023 19.10.2023 1
"ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ" ЕАД      
Каскада "Пиринска Бистрица"
ВЕЦ "Спанчево" - ХГ1
текущ ремонт и модернизация  
Каскада "Пиринска Бистрица"
ВЕЦ "Спанчево"
подмяна на прекъсвач 110 kV на силов трансформатор  
Каскада "Пиринска Бистрица"
ВЕЦ "Спанчево"
текущ ремонт на портали на ОРУ  
Каскада "Пиринска Бистрица"
ВЕЦ "Пирин" - ХГ-1
текущ ремонт и модернизация, етап 1  
Каскада "Пиринска Бистрица"
ВЕЦ "Пирин" - ХГ-2
текущ ремонт и модернизация, етап 2  
"ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД    
Каскада "Санданска Бистрица"    
ВЕЦ "Попина лъка" - ВЕЦ Ремонт на 3 броя мост канали на слабонапорна деривация  
ВЕЦ "Сандански"- група ВЕЦ Подмяна на системи за управление;
вътрешна ревизия на главни деривационни тунели, канали и дюкери
 
ВЕЦ "Сандански"- ХГ1 Текущ ремонт и модернизация, етап 1  
ВЕЦ "Лиляново" Нов силов трансформатор 25MVA  
Каскада "Петрохан"    
ВЕЦ "Бързия" - ХГ1 Среден ремонт  
ВЕЦ "Бързия" - група ВЕЦ Почиствеане и изрязване на дървета в и около сервитута на ВЕЛ 110 kV Проход и Бук  
       
       
VIII. ВЕЦ на НЕК      
ПАВЕЦ "Чаира"      
ХА 1 - удължена рехабилитация след авария 1.1.2023 0:00 31.12.2023 23:59 365
ХА 2 -  удължена рехабилитация след авария 1.1.2023 0:00 31.12.2023 23:59 365
ХА 3 -  удължена рехабилитация след авария 1.1.2023 0:00 31.12.2023 23:59 365
ХА 4 -  удължена рехабилитация след авария 1.1.2023 0:00 31.12.2023 23:59 365
Изключване на СТ2 19.6.2023 0:00 15.7.2023 0:00 26
Изключване на СТ2 11.9.2023 0:00 6.10.2023 0:00 25
Изключване на СТ1 9.10.2023 0:00 4.11.2023 0:00 26
Ревизия СТ1 9.10.2023 0:00 16.4.2024 0:00 190
Зимна подготовка - ОРУ 400 kV и изнесени трансформатори СН 2.10.2023 0:00 16.11.2023 0:00 45
Пълно спиране на ПАВЕЦ с изпразване и огледи на НТ1 и НТ2. 1.8.2023 0:00 1.9.2023 0:00 31
ПАВЕЦ "Белмекен"      
ХА 1 - ТР 3.7.2023 0:00 1.8.2023 0:00 29
ХГ 2 - ТР или СР при доставка ЕМПС. 1.5.2023 0:00 1.6.2023 0:00 31
ХГ 3 - Текущ ремонт 1.9.2023 0:00 1.10.2023 0:00 30
ХГ 4 - Текущ ремонт 1.10.2023 0:00 15.10.2023 0:00 14
ХА5 - Рехабилитация и СР 27.2.2023 0:00 28.7.2023 0:00 151
Изключване на СТ1 3.7.2023 0:00 1.8.2023 0:00 29
Източване на ГНД и НТ 31.8.2023 0:00 8.9.2023 0:00 8
Оглед на напорен тръбопровод 9.9.2023 0:00 17.9.2023 0:00 8
Пълнене на НТ и ГНД 16.9.2023 0:00 24.9.2023 0:00 8
ОРУ 220 kV - зимна подготовка 4.9.2023 0:00 30.9.2023 0:00 26
ПЯК - ПАВЕЦ "Белмекен"      
Източване на ГНД на ПАВЕЦ „Белмекен“ 31.8.2023 0:00 4.9.2023 0:00 4
Оглед Водна кула на ПАВЕЦ „Белмекен“ 10.9.2023 0:00 15.9.2023 0:00 5
Оглед ГНД ПАВЕЦ„Белмекен“ 10.9.2023 0:00 15.9.2023 0:00 5
Пълнене на ГНД на ПАВЕЦ „Белмекен“ 15.9.2023 0:00 19.9.2023 0:00 4
Ремонт водовземна шахта ОИ на язовир „Станкови бараки“ 10.9.2023 0:00 24.9.2023 0:00 14
Почистване на наноси чашата на язовир "Станкови бараки" 10.9.2023 0:00 24.9.2023 0:00 14
ВЕЦ "Сестримо"       
ХГ 1 - Рехабилитация 15.2.2023 0:00 2.9.2023 0:00 199
ХГ 2 - Текущ ремонт 5.9.2023 0:00 6.10.2023 0:00 31
Източване на ГНД и НТ 8.9.2023 0:00 15.9.2023 0:00 7
Оглед на напорен тръбопровод 15.9.2023 0:00 25.9.2023 0:00 10
Пълнене на НТ и ГНД 25.9.2023 0:00 2.10.2023 0:00 7
Зимна подготовка 29.9.2023 0:00 15.10.2023 0:00 16
ПЯК - ВЕЦ „Сестримо”      
Източване на ГНД на ВЕЦ „Сестримо“ 8.9.2023 0:00 11.9.2023 0:00 3
Оглед на ГНД на ВЕЦ „Сестримо“ 18.9.2023 0:00 23.9.2023 0:00 5
Ремонт на водна кула на ВЕЦ „Сестримо” - дъно горна камера 15.9.2023 0:00 25.9.2023 0:00 10
Оглед водна кула на ГНД на ВЕЦ „Сестримо“ 15.9.2023 0:00 25.9.2023 0:00 10
Пълнене на ГНД за ВЕЦ „Сестримо“ 28.9.2023 0:00 2.10.2023 0:00 4
ВЕЦ "Момина Клисура"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 4.9.2023 0:00 30.9.2023 0:00 26
ХГ 2 - Текущ ремонт 6.3.2023 0:00 1.4.2023 0:00 26
ОРУ 110 kV и ЗРУ 20 kV 2.10.2023 0:00 28.10.2023 0:00 26
Източване на ГНД и НТ 15.9.2023 0:00 20.9.2023 0:00 5
Оглед на напорен тръбопровод 20.9.2023 0:00 2.10.2023 0:00 12
Пълнене на НТ и ГНД 2.10.2023 0:00 7.10.2023 0:00 5
ВЕЦ "Батак"      
ХГ 1 - Среден ремонт 3.4.2023 0:00 1.7.2023 0:00 89
ХГ 2 - Текущ ремонт 6.3.2023 0:00 21.3.2023 0:00 15
ХГ 3 - Текущ ремонт  10.7.2023 0:00 1.8.2023 0:00 22
ХГ 4 - Текущ ремонт  7.8.2023 0:00 29.8.2023 0:00 22
Оглед на напорен тръбопровод 9.10.2023 0:00 15.10.2023 0:00 6
ОРУ 110 kV - зимна подготовка 2.10.2023 0:00 7.10.2023 0:00 5
ПЯК - ВЕЦ "Батак"      
Оглед СД "Широка поляна - Голям Беглик" 18.8.2023 0:00 7.9.2023 0:00 20
ВЕЦ "Пещера"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 20.2.2023 0:00 11.3.2023 0:00 19
ХГ 2 - Текущ ремонт 20.3.2023 0:00 8.4.2023 0:00 19
ХГ 3 - Текущ ремонт 18.4.2023 0:00 6.5.2023 0:00 18
ХГ 4 - Текущ ремонт 18.9.2023 0:00 7.10.2023 0:00 19
ХГ 5 - Текущ ремонт 6.11.2023 0:00 25.11.2023 0:00 19
Оглед на напорен тръбопровод 30.9.2023 0:00 8.10.2023 0:00 8
ОРУ 220 kV - зимна подготовка  16.10.2023 0:00 28.10.2023 0:00 12
ВЕЦ "Алеко"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 6.3.2023 0:00 18.3.2023 0:00 12
ХГ 2 - Текущ ремонт 20.3.2023 0:00 1.4.2023 0:00 12
ХГ 3 - Tекущ ремонт 3.4.2023 0:00 15.4.2023 0:00 12
Оглед на напорни тръбопроводи 6.10.2023 0:00 12.10.2023 0:00 6
Зимна подготовка - ОРУ 110 kV 17.10.2023 0:00 21.10.2023 0:00 4
ВЕЦ "Алеко" - Противофилтрационни мероприятия в изтичало ВЕЦ
 и ниските етажи на централата 
16.10.2023 0:00 26.11.2023 0:00 41
ХГ 1 - Монтаж помпа техническо водоснабдяване 7.8.2023 0:00 12.8.2023 0:00 5
ВЕЦ "Тешел"      
ХГ 1 - Tекущ ремонт 29.5.2023 0:00 16.6.2023 0:00 18
ХГ 2 - Tекущ ремонт 27.8.2023 0:00 16.10.2023 0:00 50
Зимна подготовка на ОРУ 220 kV и ЗРУ 10,5 kV- по 8 часа 11.9.2023 0:00 16.9.2023 0:00 5
ВЕЦ "Тешел" - Оглед на напорен тръбопровод 19.6.2023 0:00 29.6.2023 0:00 10
ВЕЦ "Девин"       
ХГ 1 - Текущ ремонт 30.10.2023 0:00 11.11.2023 0:00 12
ХГ 2 - Текущ ремонт 2.10.2023 0:00 14.10.2023 0:00 12
Зимна подготовка на ОРУ 220/110 kV 11.9.2023 0:00 16.9.2023 0:00 5
ВЕЦ "Цанков камък"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 25.9.2023 0:00 14.10.2023 0:00 19
ХГ 2 - Текущ ремонт 6.11.2023 0:00 25.11.2023 0:00 19
ХГ 3 - Текущ ремонт 15.3.2023 0:00 1.4.2023 0:00 17
ОРУ 110 kV - зимна подготовка 12.9.2023 0:00 14.9.2023 0:00 2
Дебитомерна уредба в НТ 6.11.2023 0:00 25.11.2023 0:00 19
ПАВЕЦ "Орфей"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 2.5.2023 0:00 1.6.2023 0:00 30
ХГ 2 - Текущ ремонт 6.3.2023 0:00 1.4.2023 0:00 26
ХГ 3 - Среден ремонт 2.10.2023 0:00 16.12.2023 0:00 75
ХА 4 - Текущ ремонт 1.8.2023 0:00 27.8.2023 0:00 26
ОРУ 220 kV - зимна подготовка 11.9.2023 0:00 16.9.2023 0:00 5
СТ1 и ЗРУ 10,5 kV ВЕЦ - зимна подготовка 25.9.2023 0:00 30.9.2023 0:00 5
Оглед на напорни тръбопроводи 7.8.2023 0:00 19.8.2023 0:00 12
ПАВЕЦ "Орфей" - Водолазен оглед на водовземни решетки ХГ 1÷ ХГ 4 7.8.2023 0:00 27.8.2023 0:00 20
ВЕЦ "Кричим"      
ХГ 1 - Среден ремонт 22.5.2023 0:00 1.10.2023 0:00 132
Ремонт сферичен шибър на ХГ 1 22.5.2023 0:00 3.6.2023 0:00 12
Ремонт сферичен шибър на ХГ 1 30.8.2023 0:00 12.9.2023 0:00 13
ОРУ и ЗРУ - зимна подготовка 25.9.2023 0:00 7.10.2023 0:00 12
Водолазен оглед водовземни решетки 22.5.2023 0:00 27.5.2023 0:00 5
Оглед на напорен тръбопровод 22.5.2023 0:00 31.5.2023 0:00 9
ВЕЦ "Кърджали"      
ХГ 1 - Tекущ ремонт 12.6.2023 0:00 24.6.2023 0:00 12
ХГ 2 - Среден  ремонт 7.8.2023 0:00 25.11.2023 0:00 110
ХГ 3 - Tекущ ремонт 24.4.2023 0:00 6.5.2023 0:00 12
ХГ 4 - Tекущ ремонт 29.5.2023 0:00 10.6.2023 0:00 12
ОРУ 110 kV - зимна подготовка на СТ1 9.10.2023 0:00 11.10.2023 0:00 2
ОРУ 110 kV - зимна подготовка на СТ2 11.10.2023 0:00 13.10.2023 0:00 2
ВЕЦ "Кърджали" -  Водолазен оглед на статичен уплътнителен контур на БПС 7.8.2023 0:00 27.8.2023 0:00 20
ПЯК - ВЕЦ "Кърджали"      
Ремонт на бързотока на преливника на яз. стена "Кърджали" 1.7.2023 0:00 30.8.2023 0:00 60
ВЕЦ "Студен кладенец"       
ХГ 1 - Текущ ремонт 29.5.2023 0:00 17.6.2023 0:00 19
ХГ 2  - Текущ ремонт 9.5.2023 0:00 20.5.2023 0:00 11
ХГ 3  - Текущ ремонт 26.6.2023 0:00 15.7.2023 0:00 19
ХГ 4  - Текущ ремонт 31.7.2023 0:00 12.8.2023 0:00 12
ХГ 5 - Текущ ремонт 14.8.2023 0:00 26.8.2023 0:00 12
ХГ 6  - Текущ ремонт 20.11.2023 0:00 25.11.2023 0:00 5
Смяна на гумени уплътнения на работни дросел клапи на ХГ1, ХГ4 и ХГ5 27.11.2023 0:00 9.12.2023 0:00 12
Груби решетки на ВЕЦ -почистване от водолази 25.9.2023 0:00 29.9.2023 0:00 4
ОРУ 110 kV - Зимна подготовка 30.10.2023 0:00 1.11.2023 0:00 2
ОРУ 110 kV - Зимна подготовка 1.11.2023 0:00 3.11.2023 0:00 2
ПЯК - ВЕЦ  "Студен кладенец"       
Ремонт странично уплътнение на клапа № 5, язовирна стена „Студен кладенец“ 12.9.2023 0:00 2.10.2023 0:00 20
Ремонт и АКП на клапи и щитове –  язовирна стена „Студен кладенец“ 2.10.2023 0:00 16.11.2023 0:00 45
ВЕЦ "Ивайловград"      
ХГ 1 - Текущ ремонт 29.5.2023 0:00 17.6.2023 0:00 19
ХГ 2 - Текущ ремонт 19.6.2023 0:00 8.7.2023 0:00 19
ХГ 3 - Текущ ремонт 2.10.2023 0:00 21.10.2023 0:00 19
ОРУ 110 kV - зимна подготовка 6.11.2023 0:00 16.11.2023 0:00 10
Ремонтно-възстановителни мероприятия 29.5.2023 0:00 1.6.2023 0:00 3
ВЕЦ "Росица 1"       
ХГ 1 - Текущ ремонт 2.10.2023 0:00 1.11.2023 0:00 30
ЗРУ 20 kV - зимна подготовка 2.10.2023 0:00 1.11.2023 0:00 30
ПЯК - ВЕЦ "Росица 1"       
Ремонт ГСК  1.10.2023 0:00 1.11.2023 0:00 31
ВЕЦ "Тополница"       
ХГ 1 - Tекущ ремонт 2.10.2023 0:00 17.10.2023 0:00 15
ХГ 2 - Tекущ ремонт 23.10.2023 0:00 7.11.2023 0:00 15
ХГ 3 - Tекущ ремонт 13.11.2023 0:00 28.11.2023 0:00 15
ОРУ 110 kV - зимна подготовка 17.10.2023 0:00 21.10.2023 0:00 4
ВЕЦ "Тополница" - СМР НТ 2.10.2023 0:00 17.2.2024 0:00 138
ВЕЦ "Бели Искър"       
ХГ 1 - Tекущ ремонт 1.2.2023 0:00 18.2.2023 0:00 17
ХГ 2 - Tекущ ремонт 1.3.2023 0:00 18.3.2023 0:00 17
ОРУ 110 kV  - саниране на масички и портали 31.7.2023 0:00 19.9.2023 0:00 50
ОРУ 110 kV - зимна подготовка 25.9.2023 0:00 28.10.2023 0:00 33
Оглед на напорен тръбопровод 25.9.2023 0:00 5.10.2023 0:00 10
ВЕЦ "Мала Църква"      
ХГ1 - текущ ремонт 27.3.2023 0:00 8.4.2023 0:00 12
ХГ2 - текущ ремонт 9.10.2023 0:00 21.10.2023 0:00 12
ЗРУ 20 kV - зимна подготовка по 8 часа 2.10.2023 0:00 28.10.2023 0:00 26
Оглед на напорен тръбопровод 25.9.2023 0:00 4.10.2023 0:00 9