Бавен третичен резерв от потребители

Правила за потребители

Покана за участие в предварителен подбор за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия

ПРАВИЛА за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА БАВЕН ТРЕТИЧЕН (СТУДЕН) РЕЗЕРВ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 

Резултати от тръжни процедури за потребители

Обявени тръжни процедури за потребители

Регистър за допуснати участници