Месечни търгове за преносни способности

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Август 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.07.2024 10:30 CET - до : 15.07.2024 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01082024-19550 117 01.08.2024 - 31.08.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юли 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.06.2024 10:30 CET - до : 13.06.2024 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01072024-19417 117 01.07.2024 - 31.07.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юни 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.05.2024 10:30 CET - до : 13.05.2024 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01062024-19303 117 01.06.2024 - 30.06.2024
Турция - България TR-BG-M-01062024-19304 83 15.06.2024 - 23.06.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Май 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.04.2024 10:30 CET - до : 15.04.2024 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01052024-19170 117 01.05.2024 - 31.05.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Април 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.03.2024 10:30 CET - до : 13.03.2024 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01042024-19057 117 01.04.2024 - 30.04.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Март 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.02.2024 10:30 CET - до : 14.02.2024 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01032024-18939 34 01.03.2024 - 31.03.2024
България - Турция BG-TR-M-01032024-18940 83 01.03.2024 - 10.03.2024
16.03.2024 - 16.03.2024
23.03.2024 - 31.03.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Февруари 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.01.2024 10:30 CET - до : 15.01.2024 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01022024-18822 117 01.02.2024 - 29.02.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Януари 2024 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.12.2023 10:30 CET - до : 13.12.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01012024-18681 117 01.01.2024 - 31.01.2024
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Декември 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.11.2023 10:30 CET - до : 14.11.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01122023-18566 117 01.12.2023 - 31.12.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Ноември 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 12.10.2023 10:30 CET - до : 12.10.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01112023-18459 117 01.11.2023 - 30.11.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Октомври 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.09.2023 10:30 CET - до : 13.09.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01102023-18317 117 01.10.2023 - 31.10.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Септември 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.08.2023 10:30 CET - до : 14.08.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01092023-18198 34 01.09.2023 - 30.09.2023
България - Турция BG-TR-M-01092023-18199 24 01.09.2023 - 03.09.2023
25.09.2023 - 30.09.2023
България - Турция BG-TR-M-01092023-18200 59 01.09.2023 - 03.09.2023
28.09.2023 - 30.09.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Август 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.07.2023 10:30 CET - до : 13.07.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01082023-18065 117 01.08.2023 - 31.08.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юли 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.06.2023 10:30 CET - до : 13.06.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01072023-17948 117 01.07.2023 - 31.07.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юни 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 12.05.2023 10:30 CET - до : 12.05.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01062023-17831 117 01.06.2023 - 30.06.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Май 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 12.04.2023 10:30 CET - до : 12.04.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01052023-17698 117 01.05.2023 - 31.05.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Април 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.03.2023 10:30 CET - до : 14.03.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01042023-17582 117 01.04.2023 - 30.04.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Март 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.02.2023 10:30 CET - до : 14.02.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01032023-17468 33 01.03.2023 - 31.03.2023
България - Турция BG-TR-M-01032023-17469 84 01.03.2023 - 12.03.2023
18.03.2023 - 19.03.2023
29.03.2023 - 31.03.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Февруари 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 12.01.2023 10:30 CET - до : 12.01.2023 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01022023-17347 117 01.02.2023 - 28.02.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Януари 2023 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.12.2022 10:30 CET - до : 13.12.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01012023-17216 167 01.01.2023 - 31.01.2023
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Декември 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.11.2022 10:30 CET - до : 15.11.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01122022-17093 117 01.12.2022 - 31.12.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Ноември 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.10.2022 10:30 CET - до : 13.10.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01112022-16992 166 01.11.2022 - 30.11.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Октомври 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.09.2022 10:30 CET - до : 14.09.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01102022-16865 166 01.10.2022 - 31.10.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Септември 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.08.2022 10:30 CET - до : 15.08.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01092022-16751 58 01.09.2022 - 30.09.2022
България - Турция BG-TR-M-01092022-16752 108 17.09.2022 - 30.09.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Август 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.07.2022 10:30 CET - до : 14.07.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01082022-16629 58 01.08.2022 - 31.08.2022
България - Турция BG-TR-M-01082022-16630 108 01.08.2022 - 28.08.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юли 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.06.2022 10:30 CET - до : 14.06.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01072022-15493 166 01.07.2022 - 31.07.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юни 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.05.2022 10:30 CET - до : 13.05.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01062022-15383 166 01.06.2022 - 30.06.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Май 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.04.2022 10:30 CET - до : 13.04.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01052022-15254 166 01.05.2022 - 31.05.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Април 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.03.2022 10:30 CET - до : 15.03.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01042022-15132 116 01.04.2022 - 10.04.2022
16.04.2022 - 30.04.2022
България - Турция BG-TR-M-01042022-15133 50 01.04.2022 - 30.04.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Януари 2022 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.12.2021 10:30 CET - до : 13.12.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01012022-14758 166 01.01.2022 - 31.01.2022
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Декември 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.11.2021 10:30 CET - до : 15.11.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01122021-14645 166 01.12.2021 - 31.12.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Ноември 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.10.2021 10:30 CET - до : 14.10.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01112021-14546 166 01.11.2021 - 30.11.2021
Турция - България TR-BG-M-01112021-14547 50 01.11.2021 - 30.11.2021
Турция - България TR-BG-M-01112021-14548 17 01.11.2021 - 07.11.2021
15.11.2021 - 30.11.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260
IBAN:BG74BPBI79401458793201
BIC: BPBIBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Октомври 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.09.2021 10:30 CET - до : 14.09.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01102021-14413 166 01.10.2021 - 31.10.2021
Турция - България TR-BG-M-01102021-14412 67 01.10.2021 - 31.10.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Септември 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.08.2021 10:30 CET - до : 13.08.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01092021-14290 108 11.09.2021 - 30.09.2021
България - Турция BG-TR-M-01092021-14291 58 01.09.2021 - 30.09.2021
Турция - България TR-BG-M-01092021-14288 75 11.09.2021 - 30.09.2021
Турция - България TR-BG-M-01092021-14289 25 01.09.2021 - 30.09.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Август 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.07.2021 10:30 CET - до : 14.07.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01082021-14154 108 01.08.2021 - 22.08.2021
България - Турция BG-TR-M-01082021-14155 58 01.08.2021 - 31.08.2021
Турция - България TR-BG-M-01082021-14152 75 01.08.2021 - 22.08.2021
Турция - България TR-BG-M-01082021-14153 25 01.08.2021 - 31.08.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юли 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 16.06.2021 10:30 CET - до : 16.06.2021 01:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01072021-14062 166 01.07.2021 - 31.07.2021
Турция - България TR-BG-M-01072021-14063 100 01.07.2021 - 31.07.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Юни 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 13.05.2021 10:30 CET - до : 13.05.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01062021-13914 166 01.06.2021 - 30.06.2021
Турция - България TR-BG-M-01062021-13913 50 16.06.2021 - 30.06.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Май 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.04.2021 10:30 CET - до : 14.04.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01052021-13782 166 01.05.2021 - 31.05.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Април 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.03.2021 10:30 CET - до : 15.03.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01042021-13658 116 01.04.2021 - 04.04.2021
10.04.2021 - 30.04.2021
България - Турция BG-TR-M-01042021-13659 50 01.04.2021 - 30.04.2021
Турция - България TR-BG-M-01042021-13660 50 01.04.2021 - 19.04.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Март 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 15.02.2021 10:30 CET - до : 15.02.2021 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01032021-13547 58 01.03.2021 - 31.03.2021
България - Турция BG-TR-M-01032021-13548 108 01.03.2021 - 07.03.2021
13.03.2021 - 14.03.2021
20.03.2021 - 31.03.2021
Турция - България TR-BG-M-01032021-13549 50 01.03.2021 - 07.03.2021
13.03.2021 - 14.03.2021
20.03.2021 - 31.03.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Февруари 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 14.01.2021 09:30 CET - до : 14.01.2021 12:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-M-01022021-13414 166 01.02.2021 - 28.02.2021
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304

Предлагана месечна преносна способност (ППС) за Януари 2021 г.

Дата за подаване на оферти:
От: 10.12.2020 09:30 CET - до : 10.12.2020 12:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО
УниКредит Булбанк АД
София, пл."Света Неделя"№ 7
IBAN:BG93UNCR70001521408573
BIC: UNCRBGSF
ДДС №: BG175201304