Годишни търгове за преносни способности

Предлагана годишна преносна способност (ППС) за 2023

Дата за подаване на оферти:
От: 23.11.2022 10:30 CET - до : 23.11.2022 13:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-Y-01012023-17130 50 01.01.2023 - 31.12.2023
Турция - България TR-BG-Y-01012023-17131 50 01.01.2023 - 31.12.2023

Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260

IBAN:BG74BPBI79401458793201

BIC: BPBIBGSF

ДДС №: BG175201304Предлагана годишна преносна способност (ППС) за 2022

Дата за подаване на оферти:
От: 23.11.2021 10:30 CET - до : 23.11.2021 01:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-Y-01012022-14677 50 01.01.2022 - 31.12.2022
Турция - България TR-BG-Y-01012022-14676 50 01.01.2022 - 31.12.2022

Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

гр.София, п.к.1766 бул.Околовръстен път №260

IBAN:BG74BPBI79401458793201

BIC: BPBIBGSF

ДДС №: BG175201304Предлагана годишна преносна способност (ППС) за 2021

Дата за подаване на оферти:
От: 26.11.2020 11:30 CET - до : 26.11.2020 14:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-Y-01012021-13207 50 01.01.2021 - 31.12.2021
Турция - България TR-BG-Y-01012021-13208 50 01.01.2021 - 31.12.2021

Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО

УниКредит Булбанк АД

София, пл."Света Неделя"№ 7

IBAN:BG93UNCR70001521408573

BIC: UNCRBGSF

ДДС №: BG175201304Предлагана годишна преносна способност (ППС) за 2020

Дата за подаване на оферти:
От: 27.11.2019 09:30 CET - до : 27.11.2019 12:00 CET
Офертите трябва да се подават чрез системата за администриране на пазара на електрическа енергия(MMS) използвана от ЕСО ЕАД

Граница / Посока Референтен номер ППС (MW) Тръжен период
България - Турция BG-TR-Y-01012020-11889 50 01.01.2020 - 31.12.2020
Турция - България TR-BG-Y-01012020-11890 50 01.01.2020 - 31.12.2020

Сметка на ЕСО ЕАД в ЕВРО

УниКредит Булбанк АД

София, пл."Света Неделя"№ 7

IBAN:BG93UNCR70001521408573

BIC: UNCRBGSF

ДДС №: BG175201304