Примерни дати за провеждане на годишния и месечните търгове за 2024

за границата България-Турция

 

 

Търг за :

Провеждане на тръжна процедура

 

Da

Годишен

28.11.2023  Вт

Януари

13.12.2023  Ср

Февруари

15.01.2024  Пн

Март

14.02.2024  Ср

Април

13.03.2024  Ср

Май

15.04.2024  Пн

Юни

13.05.2024  Пн

Юли

13.06.2024  Чт

Август

15.07.2024  Пн

Септември

14.08.2024  Ср

Октомври

12.09.2024  Чт

Ноември

14.10.2024  Пн

Декември

13.11.2024  Ср