Свободни работни места

Почивен дом „Енерго-2“ е структурно звено в състава на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Намира се в к. к. „Чайка“, община Варна и предлага възможност за отдих на персонала на дружеството. В тази връзка, ЕСО ЕАД обявява процедура по подбор за заемане на свободни позиции за длъжностите: Камериер и Работник кухня със сезонна заетост.

Работник-кухня

Камериер

 

Управление "Бизнес развитие, регулация и бюджет" към Дирекция „Финанси и бюджет“ обявява подбор за длъжността „Експерт финансови и стопански анализи“ в отдел "Регулация и икономически анализи" и отдел  "Оперативно планиране и бюджет".

Експерт финансови и стопански анализи_ОПБ

Експерт финансови и стопански анализи_РИА