Свободни работни места

 

Във връзка с разширяване дейността в управление „Проектиране“, ЕСО Проект ЕООД- гр. София, търсим да назначим:

 

Eлектромонтьор , подстанции в Цех за ремонт на високомощни прекъсвачи – гр. Пловдив Електромонтьор, подстанции Пловдив.docx
Инженер енергетик – проектант – част Електрическа – първична комутация ESOP-OR-2023-01_I k.docx
Инженер енергетик – проектант – част Електрическа – вторична комутация ESOP-OR-2023-02_II k.docx
Инженер енергетик – проектант – част Електрическа в отдел Електропроводи ESOP-OR-2023-03_VL.docx
Инженер проектант – част Пътна ESOP-OR-2023-04_Пътна.docx