Прогнозни цени на балансираща енергия
Дата/ЧасПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
26.09.2022 00:00 - 26.09.2022 01:00 675.86 80.98
26.09.2022 01:00 - 26.09.2022 02:00 586.55 80.98
26.09.2022 02:00 - 26.09.2022 03:00 451.76 80.98
26.09.2022 03:00 - 26.09.2022 04:00 409.55 80.98
26.09.2022 04:00 - 26.09.2022 05:00 381.74 80.98
26.09.2022 05:00 - 26.09.2022 06:00 409.53 80.98
26.09.2022 06:00 - 26.09.2022 07:00 614.31 80.98
26.09.2022 07:00 - 26.09.2022 08:00 879.63 80.98
26.09.2022 08:00 - 26.09.2022 09:00 989.77 80.98
26.09.2022 09:00 - 26.09.2022 10:00 988.85 80.98
26.09.2022 10:00 - 26.09.2022 11:00 908.76 80.98
26.09.2022 11:00 - 26.09.2022 12:00 866.94 80.98
26.09.2022 12:00 - 26.09.2022 13:00 828 80.98
26.09.2022 13:00 - 26.09.2022 14:00 817.46 80.98
26.09.2022 14:00 - 26.09.2022 15:00 730.56 80.98


Прогнозен небаланс на системата (разлика между сумата от брутните графици на производителите и реализацията на производството)
Дата/ЧасПрогнозен небаланс на системата (MWh)
26.09.2022 10:00 - 26.09.2022 11:0082.53
26.09.2022 11:00 - 26.09.2022 12:00133.65
26.09.2022 12:00 - 26.09.2022 13:0044.46
* Когато сумата на графиците е по-малка от реализацията, системата е в прогнозен недостиг и стойностите са със знак "минус".
* Когато сумата на графиците е по-голяма от реализацията, системата е в прогнозен излишък и стойностите са със знак "плюс".
* Публикуваните данни са оперативни.