Прогнозни цени на балансираща енергия
Дата/ЧасПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
19.05.2022 00:00 - 19.05.2022 01:00 457.76 83.43
19.05.2022 01:00 - 19.05.2022 02:00 473.6 83.43
19.05.2022 02:00 - 19.05.2022 03:00 455.22 83.43
19.05.2022 03:00 - 19.05.2022 04:00 418.66 83.43
19.05.2022 04:00 - 19.05.2022 05:00 418.63 83.43
19.05.2022 05:00 - 19.05.2022 06:00 418.68 83.43
19.05.2022 06:00 - 19.05.2022 07:00 461.95 83.43
19.05.2022 07:00 - 19.05.2022 08:00 418.68 83.43
19.05.2022 08:00 - 19.05.2022 09:00 589.04 83.43
19.05.2022 09:00 - 19.05.2022 10:00 418.68 83.43
19.05.2022 10:00 - 19.05.2022 11:00 418.63 83.43


Прогнозен небаланс на системата (разлика между сумата от брутните графици на производителите и реализацията на производството)
Дата/ЧасПрогнозен небаланс на системата (MWh)
19.05.2022 00:00 - 19.05.2022 01:0030.27
19.05.2022 01:00 - 19.05.2022 02:00-10.45
19.05.2022 02:00 - 19.05.2022 03:00-33
19.05.2022 03:00 - 19.05.2022 04:00-36.85
19.05.2022 04:00 - 19.05.2022 05:00-36.64
19.05.2022 05:00 - 19.05.2022 06:00-19.8
19.05.2022 06:00 - 19.05.2022 07:00-26.19
19.05.2022 07:00 - 19.05.2022 08:00-7.24
19.05.2022 08:00 - 19.05.2022 09:0017.85
19.05.2022 09:00 - 19.05.2022 10:00127.24
19.05.2022 10:00 - 19.05.2022 11:00138.33
* Когато сумата на графиците е по-малка от реализацията, системата е в прогнозен недостиг и стойностите са със знак "минус".
* Когато сумата на графиците е по-голяма от реализацията, системата е в прогнозен излишък и стойностите са със знак "плюс".
* Публикуваните данни са оперативни.