Съобщения

Прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране
22.12.2017 г.

Във връзка с предстоящото прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране, в секцията Информация, Нормативни документи, Регламенти е публикувана връзка към текстовете на Регламент (ЕС) 2017/2195.