Съобщения

План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027г.
19.03.2018 г.

ЕСО ЕАД публикува 10-годишния план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027г. В изпълнение на задължението на дружеството, съгласно Закона за енергетиката, чл.81, буква „г“, планът е публикуван на интернет страницата на Електроенергийния системен оператор – www.eso.bg в раздел Диспечиране/Развитие на ЕЕС- http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=1088

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес eso@eso.bg до 18.04.2018г. След отчитане на получените коментари 10-годишният план 2018-2027г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР.