Съобщения

Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2018 г.
30.03.2018 г.

В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E.

На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 2018 г.e определена цена за „периметрично плащане” от 0.60 EURO/MWh, която ЕСО ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.