Съобщения

Електроенергийният системен оператор с пакет от мерки за борба с корупцията
22.06.2018 г.

В изпълнение на мерките от антикорупционния план в енергетиката ЕСО предприе поредица от дейности за предотвратяване и недопускане на корупционни практики.
С цел осигуряване на прозрачност и откритост в работата на дружеството са въведените превантивни антикорупционни механизми и възможности за съобщаване на нередности.
Сигнали за корупционни практики, злоупотреба със служебно положение и конфликт на интереси се приемат на електронния адрес anticorruption@eso.bg, на телефон 02/9963965 и чрез специално организираните за целта пощенски кутии в сградата на централното управление на дружеството в гр. София, бул. „Цар Борис Трети“ № 201, в Централно диспечерско управление и териториалните му поделения, както и в сградите на 13-те Мрежови експлоатационни райони в страната.