Съобщения

Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Руен"
05.09.2018 г.

Поради промяна в ремонтната програма за 2018г. и след взаимно съгласие между MEPSO и ЕСО ЕАД периодът на планово изключване на междусистемния ЕП 400kV "Руен" ще бъде намален. Плановото изключване на ЕП 400kV "Руен" ще се осъществи от 08 Октомври 2018г. до 12 Октомври 2018г. и от 15 Октомври до 17 Октомври 2018г.