Съобщения

ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия
22.11.2018 г.

ЕСО уведомява производителите на електрическа енергия, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.12.2018 г. до 24:00 часа на 31.03.2019 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Бавен третичен резерв от производител => Обявени тръжни процедури за производители. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 13:30 часа на 27.11.2018 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 27.11.2018 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.