Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
01.02.2019 г.

Според взаимно съгласие между ЕСО и TEIAS (Турция) за периода от 04.02.2019г. до 28.02.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 234MW в посока от турската към българската електроенергийна система. Стойността в посока от българската към турската електроенергийна система остава непроменена. Половината от допълнително договорените стойности (117MW) ще се разпределят от EСO на дневни търгове, a останалата половина от TEIAS.