Съобщения

План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028г.
02.04.2019 г.

ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране - Развитие на ЕЕС проект на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028г.".

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес eso@eso.bg до 19.04.2019г. След отчитане на получените коментари, 10-годишния план 2019-2028г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР, съгласно чл.81г. от ЗЕ.