Съобщения

Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2019 г. 
03.04.2019 г.

В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E. 

На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 2019 г.e определена цена за „периметрично плащане” от 0.80 EURO/MWh, която ЕСО ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.

https://www.entsoe.eu/news/2019/04/02/market-committee-approves-itc-audit-results-and-2019-perimeter-fee/