Съобщения

XBID - 1-ва годишнина и обявяване началото на втората вълна на присъединяване
13.06.2019 г.

Днес се навършва една година от решението за Единно свързване на пазара „в рамките на деня“ (SIDC)! След успешния му старт на 12/13 юни 2018 г. са извършени над 16 милиона сделки. Разширяването на SIDC в още седем държави се очаква през четвъртото тримесечие на 2019 година.
Приложилите SIDC имат удоволствието да оценят като успешна първата година на изпълнение на решението с наличието на висок и нарастващ брой сделки, и същевременно на стабилна и устойчива работа на системата. Над 16 милиона сделки бяха успешно приключени от началото през юни 2018 година.
Вече са в ход подготовката и пробите за началото на 2-рата вълна на SIDC, очакваща се да стартира към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. Следните държави ще бъдат интегрирани във вече съществуващия регион за обединение „в рамките на деня“: България, Хърватия, Чехия, Унгария , Полша, Румъния и Словения. Страните от първата група, в които обединението работи, са Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция и Испания.
За началото на октомври 2019 г. се планира второ събитие преди началото на 2-рата вълна, за да се информират заинтересованите страни преди старта. Предоставен е и пробен период с участниците на пазара, който да даде възможности на новите потребители да се запознаят с решението за SIDC и да извършват своите тестове при подготовката.
Съпредседателите на Управителния комитет на SIDC, Жан Версей и Стефано Алаймо, заявиха: „Много сме доволни, че сме достигнали до този важен етап след една година действие. Ръстът в търговията демонстрира важната роля на интегрирания пазар „в рамките на деня“. Очакваме с нетърпение по-нататъшното разширяване и развитие на SIDC. До края на 2019 г. трябва да се включат още седем държави, което ще доведе до географско покритие в 21 държави. Заинтересованите страни вече обсъждат възможностите за по-нататъшно разширяване в трета вълна на присъединяване. ”
SIDC също продължава да се разработва с цел предоставяне на допълнителни ползи, като по-късно през 2019 г. следва да бъде реализирано второ пускане. То е важно за участниците в пазара, тъй като ще увеличи обема на книгата за поръчки до 100, което е значително повече от настоящия брой - 31.
Интегрираният пазар „в рамките на деня“ ще увеличи цялостния резултат от търговията в рамките на деня, като насърчава ефективната конкуренция, увеличава ликвидността и позволява по-ефективно използване на ресурсите за производство в Европа.
С нарастващото количество периодично производство от възобновяеми източници интересът към търговията на пазарите „в рамките на деня“ се увеличава, тъй като може да стане все по-голямо предизвикателство за участниците на пазара да бъдат балансирани след затварянето на пазара „ден напред“. Балансирането в мрежата по-близо до времето за доставка е от полза както за участниците на пазара, така и за енергийните системи, наред с другото, с намаляването на необходимостта от резерви и свързаните с тях разходи. Пазарът „в рамките на деня“ е основен инструмент, който позволява на участниците на пазара да вземат предвид неочаквани промени в потреблението и прекъсванията.