Съобщения

Редуциране на преносните способности от Турция към България за периода 17.06.2019 – 30.06.2019 г.
15.06.2019 г.

Информираме ви, че поради проблеми в турската електроенергийна система турският оператор TEIAS редуцира преносните способности в посока Турция към България до 0 MW за периода 17.06.2019-30.06.2019 г. и за този период няма да има внос на електроенергия от Турция към България. Преносните способности в посока България към Турция остават непроменени. Моля да имате това в предвид, когато изпращате своите графици за обмен на българо-турска граница.