Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
18.06.2019 г.

Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 21.06.2019г. до 30.06.2019г. с 100 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят на дневни търгове.