Съобщения

Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
31.07.2019 г.

Според взаимно съгласие между ЕСО и TEIAS (Турция) за периода от 10.08.2019г. до 31.08.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет се увеличава както следва:
- за периода 10 - 11.08.2019 в посока ESO->TEIAS с 2 MW (от 432MW на 434MW) и в посока TEIAS->ESO с 66MW (от 100MW на 166MW);
- за периода 12 - 23.08.2019 в посока ESO->TEIAS с 184 MW (от 250MW на 434MW) и в посока TEIAS->ESO с 66MW (от 100MW на 166MW);
- за периода 24 - 31.08.2019 в посока ESO->TEIAS с 2 MW (от 432MW на 434MW) и в посока TEIAS->ESO с 66MW (от 100MW на 166MW).
Половината от допълнително договорените стойности ще се разпределят от EСO на дневни търгове, a останалата половина от TEIAS.